Zastupanje interesa

Švajcarsko-srpska trgovinska komora (ŠSTK) teži da deluje kao predstavnik švajcarsko-srpske poslovne zajednice u vidu organizacije koja prvenstveno vodi računa o potrebama i interesima svojih članova.

Osnovana kao privatno udruženje, ŠSTK je u mogućnosti da identifikuje interese i potrebe svojih članova, i da ih direktno komunicira državnim zvaničnicima. Na ovaj način, ŠSTK doprinosi poboljšanju domaćeg poslovnog okvira i stvaranju novih poslovnih mogućnosti za svoje članove.