Organizaciona struktura

Radom Švajcarsko-srpske trgovinske komore (ŠSTK) upravljaju sledeći organi:

  • Generalna skupština, koju sačinjavaju svi članovi ŠSTK-a
  • Upravni Odbor, koji broji sedam članova, od kojih je jedan predsednik, a jedan potpredsednik ŠSTK-a
  • Izvršni Direktor, koji je zadužen za implementaciju svih odluka Upravnog Odbora i vođenje svakodnevnih aktivnosti ŠSTK-a.

Celokupni rad ŠSTK-a nadzire 7 člana-osnivača udruženja.

ŠSTK Organizaciona struktura