Poslovanje u Švajcarskoj

Atraktivna strateška lokacija

Švajcarska je mala, kopnena zemlja u srcu Evrope. Ima stratešku lokaciju na raskrsnici centralne Evrope uz brojne izuzetno prolazne puteve, a deli granice sa susednom Nemačkom, Austrijom, Kneževinom Lihtenštajn, Italijom i Francuskom. Svojim geostrateškim položajem Švajcarska pruža idelanu osnovu za razvoj i evropskog i švajcarskog tržišta.

 

VISOK STEPEN MEĐUNARODNE INTEGRACIJE

Švajcarska ekonomska politika se uvek zasnivala na slobodnoj trgovini, uz niske uvozne tarife i praktično bez uvoznih kvota – jedini izuzetak su poljoprivredni proizvodi. Pored bliskih veza sa stranim tržištima putem trgovine, Švajcarska je izgradila čvrste međunarodne odnose i kroz ulaganja. Naime, veliki broj međunarodno poznatih kompanija odabralo je Švajcarsku kao regionalno ili čak globalno sedište, što ovu zemlju čini jednom od najprivlačnijih investitorskih lokacija u svetu.

Švajcarska je takođe platforma brojnih međunarodnih organizacija, uključujući Svetsku trgovinsku organizaciju (WTO), Ujedinjene nacije (UN), Međunarodnu organizaciju rada (ILO), Međunarodni komitet Crvenog krsta (ICRC) i Svetsku organizaciju za intelektualnu svojinu (WIPO), između ostalih.

 

Centar inovacija

Švajcarska privreda cveta zahvaljujući inovacijama i, prema jednoj studiji Svetskog ekonomskog foruma, ova zemlja je najkonkurentnija zemlja u svetu. Mnoštvo patenata i registrovanih zaštitnih znakova i dizajnerskih koncepata jasno ukazuje na visok stepen inovativnosti na nacionalnom nivou. Švajcarski savezni institut za intelektulnu svojinu se stara o tome da inovativna dostignuća ne postanu predmet zloupotrebe od strane konkurencije i time čini Švajcarsku sigurnim okruženjem za inovacije i kreativnost.

 

Doing Business in Switzerland

PRVOKLASNA INFRASTRUKTURA

Švajcarska ima dobro razvijenu mrežu visokokvalitetnih i pouzdanih puteva, železničkih i vazdušnih veza koje garantuju efikasan prevoz putnika i tereta. Pored toga, energija, voda, komunikacije i poštanske usluge su resursi garantovani u svakom trenutku. Švajcarski železnički transportni sistem je čuven po tačnosti i pouzdanosti, a Švajcarska savezna železnica (SBB) je jedna od najuspešnijih železničkih kompanija u svetu.

 

UMERENO PORESKO OPTEREĆENJE I ATRAKTIVNI PORESKI PODSTICAJI

Švajcarski poreski sistem u velikoj meri predstavlja odraz švajcarske savezne strukture uz trostepeno nametanje poreza: od strane savezne vlade, kantona i komuna (opština). Korporativni porez na dohodak, na saveznom nivou, iznosi 8,5%, a standardna PDV stopa iznosi 8%. U poređenju sa drugim industrijskim zemljama, ukupno poresko opeterećenje u Švajcarskoj smatra se umerenim. Švajcarska nudi poreske podsticaje i na saveznom i na kantonskom nivou. Na saveznom nivou, poreske olakšice su na raspolaganju za investitorske projekte koji ispunjavaju određene uslove kao što su otvaranje novih radnih mesta, nenametanje konkurencije postojećim kompanijama, itd. Još jedan podsticaj za strabe investitore su poreske olakšice kompanijama koje generišu ozbiljnu dodatnu vrednost za kantone u kojima posluju. Ukoliko se investicija smatra izuzetno značajnom za kantonsku privredu, atraktivne poreske olakšice omogućavaju koristi kompaniji koja ulaže.

 

Doing Business in Switzerland

SOFISTICIRANE FINANSIJSKE USLUGE

Švajcarski finansijski sektor ima ključan ekonomski značaj, pri čemu su glavne oblasti specijalizovanosti privatno bankarstvo, upravljanje imovinom i osiguranje. U Švajcarskoj posluje oko 340 banaka, 260 osiguravajućih društava i 2700 penzionih fondova. Privatnost pojedinca je u Švajcarskoj jedna od poštovanih tradicija.

Švajcarska spada u ključne svetske finansijske centre uz Cirih kao jedan od šest najkonkurentnijih i najatraktivnijih finansijskih centara u svetu.

 

FLEKSIBILNO TRŽIŠTE RADA SA VISOKOKVALIFIKOVANOM RADNOM SNAGOM

Švajcarska privreda je jedna od najproduktivnijih u svetu. Tržište rada je izuzetno regulisano, a zakoni o zapošljavanju su liberalni. Švajcarski zaposleni su obrazovani, govore više jezika, pouzdani su i posvećeni svojim poslovima. Švajcarski sistem socijalnog osiguranja temelji se na tri osnovna principa: finansiranje od strane države, finansiranje od strane poslodavca i lični programi, pri čemu je lična odgovornost jedan od ključnih faktora ovog sistema.

 

swiss_national_bank

PRVOKLASNO OBRAZOVANJE I RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR

Švajcarska je zemlja u kojoj su istraživačke aktivnosti intenzivne – ova zemlja troši oko 3% BDP-a na istraživanje i razvoj. Tenološki univerziteti i instituti sprovode istraživanja na najvišem nivou i blisko sarađuju sa međunarodnom istraživačkom zajednicom. Na primer, Evropska organizacija za nukelarna istraživanja (CERN) u Ženevi jedan je od najvažnijih centara u svetu za osnovna istraživanja u oblasti fizike.

Takođe, Švajcarski tehnološki instituti i u Cirihu i u Lozani aktivni su u oblasti naučnih partnerstava, prenošenju znanja i saradnjom sa industrijom. Među drugim međunarodno priznatim institucijama, ističu se Univerzitet u Sent Galenu (University of St. Gallen), kao i Svetski trgovinski institut (World Trade Institute), centar izuzetnosti u okviru Univerziteta u Bernu, koji danas predstavlja jednu od vodećih akademskih institucija posvećenih međunarodnom regulisanju trgovine.

Švajcarski privatni sektor je u velikoj meri okrenut istraživačkoj saradnji sa akademskim institucijama i razvojno-istraživačkim centrima. Industrije tehnologije u oblasti medicine i biologije, mikro, nano i visoke tehnologije, kao i telekomunikacija (ICT), takođe osećaju koristi odlične edukativne osnove u obliku saveznih tehnoloških instituta i univerziteta, univerziteta primenjenih nauka, kao i kombinacije školovanja i pripravništva.

 

VODEĆI SVETSKI INDUSTRIJSKI KLASTERI

U Švajcarskoj se razvio veliki broj međunarodno značajnih industrijskih klastera u oblastima kao što su nauke o živim sistemima, hemija i farmaceutika, industrija luksuznih satova, medicinska i ekološka tehnologija, mašinerija, elektrotehnika i metalurgija (MEM). Na primer, Švajcarska je postala svetski lider u razvoju ekološki orijentisane tehnologije i sistema za efikasno korišćenje energije i ima vodeću ulogu u smanjivanju emisije CO2, a posebno u pogledu reciklaže.

 

VISOK ŽIVOTNI STANDARD

Konkurentna privreda Švajcarske ima ograničen uticaj na životnu sredinu. Dobro očuvana prirodna sredina lako dostupna javnim prevozom, bezbedni gradovi i odlične infrastrukture čine život u Švajcarskoj vrlo prijatnim. Dodatni pozitivni faktori tiču se ličnih sloboda, efikasnog zdravstvenog sistema, kulturne raznolikosti i širokog spektra sportskih, rekreativnih i edukacionih mogućnosti.

Detaljnije informacije o poslovanju u Švajcarskoj možete pronaći u poslovnom vodiču Priručnik za investitore organizacije Global Enterprise Switzerland, koji možete ovde da preuzmete u PDF formatu.

Doing Business in Switzerland