Vizija i misija

Vizija ŠSTK-a naglašava pružanje podrške održivom razvoju srpskog društva kroz ostvarivanje održivih i trajnih švajcarsko-srpskih poslovnih odnosa. Svaka aktivnost ŠSTK-a je vođena vizijom, pri čemu se misija ŠSTK-a sastoji iz četiri osnovna elementa:

  • Olakšavanje i unapređenje dijaloga između Švajcarske i Srbije
  • Promovisanje koncepta „Swissness-a“, švajcarskih vrednosti i znanja
  • Unapređenje domaćeg privrednog okruženja
  • Stvaranje mogućnosti za poslovno umrežavanje.

 

vision-mission

Naše vrednosti

Koncept „Swissness-a“ predstavlja osnovu svih aktivnosti ŠSTK-a, kao i svakog postupka donošenja odluka u okviru udruženja. ŠSTK je posvećena pružanju visokokvalitetnih usluga i izgradnji poverenja, kroz promovisanje švajcarskih vrednosti, veština i znanja. „Švajcarska je poznata po tradicionalnim nacionalnim vrednostima, kao što su demokratija, tačnost, efikasnost, prvoklasne usluge i predicznost. Swissness predstavlja, pre svega, koncepte neutralnosti, multikulture, pravičnosti i pouzdanosti“.

 

 

Viyija mislija ŠSTK
Kliknite na sliku da uveličate

Kodeks poslovnog ponašanja

ŠSTK je usvojila „Kodeks Poslovnog Ponašanja“, koji sadrži osnovna načela integriteta. Kodeks predstavlja osnovna načela integriteta, kao i način ponašanja, kojih se moraju pridržavati svi članovi i zaposleni ŠSTK-a, a u cilju izgradnje i održavanja etičke kulture u poslovanju i delovanja u skladu sa zakonima, pravilima i propisima.

 

Naše aktivnosti

 

 

Zastupanje interesa

Švajcarsko-Srpska trgovinska komora teži da deluje kao „glas“ švajcarsko-srpske poslovne zajednice, i kao organizacija koja razvija aktinvosti na osnovu interesa i potreba svojih članova. Udruženje neprekidno radi na identifikaciji interesa i potreba firmi-članica, koje se zatim prenose državnim zvaničnicima i donosiocima odluka. Na ovaj način ŠSTK teži da poboljša lokalne uslove poslovanja, i deluje kao predstavnik poslovne zajednice pred vlastima.

Unapređenje znanja

ŠSTK teži da neprekidno unapređuje znanje koje je neophodno za ekonomski rast Srbije i unapređenje konkurentnosti domaćih firmi, i to ostvaruje kroz promociju koncepta „Swissness-a“ i razmenu iskustava između članova u cilju identifikacije primera dobre prakse. Takođe, ŠSTK nastoji da organizuje predavanja stručnjaka kako bi se predstavio i promovisao švajcarski način poslovanja.

Dostupnost informacija

ŠSTK pruža sveže, aktualizovane i tačne informacije koje se odnose na jačanje ekonomske saradnje Švajcarske i Srbije, kao što su makroekonomski podaci, poslovne mogućnosti, kao i vesti o srpskom i švajcarskom tržištu. Dakle, ŠSTK pruža kompanijama relevantne informacije o načinu poslovanja u Srbiji i Švajcarskoj, kao i odgovore na pitanja o novim poslovnim mogućnostima.

Poslovno umrežavanje

U današnjim uslovima poslovanja, snažne poslovne mreže imaju veliku vrednost za kompanije. Članstvo u ŠSTK-u pruža mogućnost firmama da grade poslovne kontakte i šire poslovne mreže kroz upoznavanje novih, potencijalnih klijenata, poslovnih partnera i dobavljača.

 

 

Visija misija ŠSTK
Kliknite na sliku da uveličate