Ekonomska misija ŠSTK-a u Švajcarskoj, od 02-04 septembra 2014. godine

Ekonomska misija u Švajcarskoj je održana od 02-04 septembra 2014. godine, u cilju uspostavljanja inicijalnog kontakta sa institucionalnim partnerima ŠSTK-a u Švajcarskoj, i identifikacija pravaca buduće saradnje. Ova misija je organizovana uz podršku Ambasade Švajcarske u Beogradu, i uključila je sastanke sa sedam institucija u Cirihu i Bernu:

  • Privredna komora Švajcarska-Centralna Evropa (SEC)
  • Global Enterprise Switzerland (S-GE)
  • Republik Serbien Generalkonsulat – Cirih
  • Federalno Ministarstvo za spoljne poslove FDFA
  • Švajcarsko Ministarstvo Ekonomije SECO
  • Economiesuisse
  • Ambasada Republike Srbije u Švajcarskoj

Ekonomska misija ŠSTK-a u Švajcarskoj