Zakon o javnim nabavkama – Izmene i dopune

Zakon o javnim nabavkama – Izmene i dopune (Sl. glasnik RS, br.68/2015) Narodna skupština RS usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS, br. 68/2015) koji je stupio na snagu dana 12. avgusta 2015. godine, osim odredaba u vezi sa dužnošću prijavljivanja korupcije koje se primenjuju od 01. januara 2016. godine.

Cilj izmena Zakona jeste dalje jačanje sistema javnih nabavki (kroz povećanje efikasnosti i ekonomičnosti postupaka javnih nabavki, omogućavanje veće konkurencije medju ponudjačima) i uskladjivanje sa direktivama Evropske unije koje su usvojene u ovoj oblasti javnih nabavki tokom 2014. godine.