Širenje poslovanja i fokus na logističke usluge

Obeleživši dve i po decenije uspešnog poslovanja, Nelt je u ovoj godini investirao 15 miliona evra u regionalno širenje integrisanih logističkih usluga. Jedan od najuspešnjih domaćih poslovnih sistema danas zapošljava 4.000 ljudi u 11 kompanija, na isto toliko tržišta u Jugoistočnoj Evropi i Africi. Kao lider u pružanju najsavremenijih usluga u oblasti distribucije i logistike, Nelt će u 2018. ostvariti konsolidovan neto prihod od 930 miliona evra.

U godini u kojoj se obeležava značajan jubilej, izvršena je transformacija upravljačke strukture Nelt Grupe i prošireno je poslovanje na nova tržišta. Nelt Grupa je  nedavno započela poslovne operacije na tržištu Albanije, akvizicijom kompanije All Balkans Corporation iz Tirane. Dalji planovi na albanskom tržištu usmereni su na razvoj ponude robe široke potrošnje i farmaceutskih proizvoda, kao i ulazak u sektor ugostiteljstva. Nelt je ove godine sklopio i dva nova strateška partnerstva, započevši saradnju sa kompanijama Nectar i Nestle. Takodje, na tržištima Zapadnog Balkana, započeta je i distribucija brenda Nutrino, proizvoda Fabrike dečije hrane – “Bejbi fud fektori’’, otvorenoj prošlog meseca u Dobanovcima. Radi se o partnerskoj grinfild investiciji vrednoj 34 miliona evra.

„Liderska pozicija i uspesi koje ostvarujemo punih 25 godina rezultat su našeg konstantnog ulaganja u unapredjenje usluga, primenu novih tehnologija, i investiranje u edukaciju i razvoj zaposlenih. U skladu sa principima etičnog, odgovornog i održivog poslovanja, planiramo širenje na nova tržišta i dalji organski rast. Pored toga, takodje smo fokusirani na projekte lokalne zajednice u domenu obrazovanja, zbog čega smo prepozanti kao važan član šire društvene zajednice“, izjavio je Miloš Jelić, generalni direktor Nelt Grupe.

Nelt nastavlja praksu izveštavanja o održivom poslovanju u skladu sa međunarodno priznatom GRI metodologijom. Drugi Izveštaj o održivom poslovanju „Zdrava organizacija“ proširen je na sve kompanije Nelt Grupe u zemljama Zapadnog Balkana, i prezentuje podatke iz 2016. i 2017. godine.

U novo razdoblje, kompanija je ušla sa novim vizuelnim identitetom i novom CSR strategijom, koja će u fokus staviti više prostora za angažman zaposlenih, i zajedničke projekte sa poslovnim partnerima od šireg društvenog uticaja. Takodje, kompanija je svojim zaposlenima ponudila benefite kao što su: briga o porodiljama, kompanijski lekar ili privatno zdravstveno osiguranje, jednokratna finansijska pomoć za proširenje porodice, kao i kompenzacione pakete koji stimulišu zaposlene na posvećenot i efikasnost,  i da za to budu adekvatno nagrađeni.

Zahvaljujući izuzetnim poslovnim rezultatima Nelt je i ove godine uvršten u listu 100 najuspešnijih kompanija Jugoistočne Evrope.