ŠSTK priča o uspehu: Luksuzna roba najviše pogođena povredama prava intelektualne svojine – Advokatska kancelarija Milojević Sekulić već šest godina štiti žigove, patente, autorska prava

Advokatska kancelarija Milojević Sekulić advokati (MSA IP) osnovana je 2012. godine. Milan Milojević i Vuk Sekulić su tada odlučili da, zajedno sa grupom kolega iz celog regiona, napuste jednu drugu renomiranu kancelariju koja se bavi pravima intelektualne svojine, i osnuju sopstvenu firmu. Na početku ih je bilo samo nekoliko u kancelariji u Beogradu, a u celom regionu tek desetak.

– Prvih nekoliko godina je bilo veoma teško jer smo, uz svakodnevni rad na predmetima naših klijenata, morali naporno da radimo na izgradnji organizacije u čitavom regionu Jugoistočne Evrope i na privlačenju klijenata. Međutim, kroz te napore smo stvorili osećaj zajedništva i drugarstva koji sada prenosimo na kolege koje se pridružuju kancelariji – ističe Milan Milojević u razgovoru za eKapiju, dok Vuk Sekulić podseća da je ideja osnivanja MSA IP bila da se klijentima pruži najbolja moguća usluga – s jedne strane stvaranjem radne sredine koja bi motivisala pametne i talentovane advokate i administrativne saradnike, i, sa druge strane, značajno proaktivnijim pristupom u okviru koga bi radili u bliskoj saradnji sa klijentima kako bi bolje razumeli njihove potrebe i pružili im najbolja rešenja u veoma složenom i stalno promenljivom okruženju.

– Danas, šest godina kasnije, sa zadovoljstvom možemo reći da smo u tome uspeli. Dokaz toga nije samo stalno rastući broj klijenata i predmeta na kojima radimo, već i činjenica da zapošljavamo više od 60 ljudi u našoj glavnoj kancelariji u Beogradu, a ukupno u regionu blizu stotinu ljudi. Uz sve države nastale na teritoriji bivše Jugoslavije, sopstvene kancelarije imamo i u Albaniji i Bugarskoj, međutim kroz mrežu partnerskih kancelarija pokrivamo čitav region Jugoistočne Evrope i, od nedavno, i države bivšeg Sovjetskog Saveza – kaže Sekulić.

Intervju sa Milanom Milojevićem i Vukom Sekulićem je jedanaesti u nizu razgovora sa firmama-članicama Švajcarsko-srpske trgovinske komore, kojima ŠSTK promoviše rad švajcarskih firmi u Srbiji i ističe vrednosti i dobre poslovne prakse ove zemlje i ovih kompanija.

eKapija: Glavna oblast kojom se bavite je zaštita intelektualne svojine? Kako ste se odlučili upravo za ovu specijalizaciju?

Vuk: Još kao dete sam imao, tada doduše još nejasnu, predstavu o tome šta je intelektualna svojina. U stripove koje sam crtao uvek sam unosio oznaku „slovo C u krugu“ koja označava da je nešto zaštićeno autorskim pravom, iako sam tada englesku reč „copyright“ neispravno pisao kao „copryght“. Tokom studija na Pravnom fakultetu u Beogradu postao sam zainteresovan za prava intelektualne svojine, ali sam nakon diplomiranja krenuo drugim putem i godinama sam se bavio uglavnom krivičnim pravom. Srećom, Milan, koji mi je prijatelj iz srednje škole, pozvao me je da se pridružim kancelariji u kojoj je on tada već radio i tako je započela moja karijera u oblasti prava intelektualne svojine.

Milan: Moja fascinacija pravima intelektualne svojine, naročito žigovima, takođe potiče iz detinjstva i, što je zanimljivo, od jednog švajcarskog brenda. Moj otac, koji je bio filmski producent, donosio je sa svojih putovanja čuvene „Lindt“ čokolade koje su za mene uvek imale neka posebna svojstva, gotovo kao iz snova. Bio sam privučen njihovim pakovanjem i time što je ono posebno i različito od pakovanja koje koriste drugi proizvođači čokolade. Bio sam veoma srećan kada se ukazala prilika da se u praksi bavim intelektualnom svojinom i budem uključen u civilizovane pravne konflikte kakve ova vrsta posla podrazumeva.

eKapija: Koja vrsta poslova je najzastupljenija, odnosno kojim slučajevima se najviše bavite? Da li je to zaštita žigova (robnih marki), patenata, dizajna, autorsko pravo, IT pravo…?

Milan: MSA IP je advokatska kancelarija specijalizovana za zaštitu i sprovođenje svih vrsta prava intelektualne svojine. Neka od tih prava, kao što su žigovi i patenti, zahtevaju da budu registrovana kako bi nastala i uživala zaštitu; druga, kao što su autorska prava, postoje samom činjenicom nastanka autorskog dela. Iz tog razloga, najveći deo našeg posla se odnosi na prava koja zahtevaju registraciju jer postupak registracije podrazumeva prethodno utvrđivanje postojanja uslova za registraciju, pripremu i podnošenje prijava za registraciju, rešavanje konflikata koji nastanu nakon podnošenja prijava i obnovu prava. Veliki trud ulažemo i u aktivnosti borbe protiv krivotvorenja, koje najčešće pogađa žigove. Stoga bih rekao da se naš rad najviše odnosi na žigove, da su patenti odmah iza toga, ali naravno bavimo se i svim drugim vrstama prava.

eKapija: Ko su vaši najveći klijenti?

Vuk: Naši klijenti su i velike multinacionalne kompanije, ali i male lokalne firme, iz različitih industrija, na primer farmaceutske, automobilske, prehrambene i modne, kao i drugih. Ova raznolikost čini naš posao tako zanimljivim, imajući u vidu da se zahtevi po pravilu razlikuju od industrije do industrije i, naravno, u zavisnosti od veličine klijenta. Smatramo se privilegovanim što imamo priliku da zastupamo neke od najpoznatijih kompanija i brendova na svetu, kao što su Nestle, Novartis, Lacoste, Philip Morris, BMW, Gucci, Moncler, Ferrero i Hewlett-Packard, da navedem samo neke.

eKapija: Kakvo je stanje u oblasti intelektualne svojine u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi? U kojim sektorima/industrijama je najugroženija intelektualna svojina?

Vuk: Značaj regiona Jugoistočne Evrope za nosioce prava intelektualne svojine, naročito za multinacionalne kompanije, leži u činjenici da on predstavlja veliko i stalno rastuće tržište koje trenutno broji oko 80 miliona ljudi. Takođe, budući da predstavlja „jugoistočnu kapiju u Evropu“, postao je veoma važna tačka ulaska krivotvorene i piratizovane robe u Evropsku uniju. Srbija je u srcu regiona i ima dugačku istoriju zaštite prava intelektualne svojine. Kraljevina Srbija je bila među 11 država koje su donele Parisku konvenciju o zaštiti industrijske svojine iz 1883. godine, koja je bila jedan od prvih sporazuma u oblasti intelektualne svojine i koja još uvek predstavlja jedan od glavnih instrumenata za zaštitu prava intelektualne svojine na svetskom nivou. Međutim, u drugoj polovini 20. veka intelektualna svojina je bila prilično zanemarena, što se sada menja. Države u regionu su ili već članice Evropske unije, ili teže da to postanu; u skladu sa tim, sve su, sa većim ili manjim uspehom, uskladile svoja zakonodavstva sa pravom Evropske unije u ovoj oblasti. Takođe, vlade stalno uvećavaju napore kako bi se poboljšao ambijent za uspešnu zaštitu prava intelektualne svojine.

Milan: Prema našem iskustvu, industrija koja je najviše pogođena povredama prava intelektualne svojine je industrija luksuzne robe, kao što su odeća i obuća, parfemi, satovi i slična roba, iako u nekim drugim industrijama, na primer u farmaceutskoj, automobilskoj i industriji hrane i pića, trgovina krivotvorenom robom može imati znatno ozbiljnije posledice jer takvi proizvodi predstavljaju značajan rizik po zdravlje i bezbednost potrošača.

eKapija: Gde ima najviše mesta za poboljšanje?

Milan: Iako je po tom pitanju bilo nekih pomaka, još uvek ima dosta prostora za poboljšanje rada sudova. Intelektualna svojina je veoma posebna oblast prava i zahteva specijalizovano znanje i iskustvo. Iz tog razloga mi aktivno lobiramo da se ustanove specijalizovani sudovi za intelektualnu svojinu koji bi se bavili samo ovom vrstom sporova. 

eKapija: Koje švajcarske vrednosti primenjujete u poslovanju?

Milan: Zastupamo brojne švajcarske kompanije, odnosno multinacionalne kompanije koje imaju sedište u Švajcarskoj, pa su naši zaposleni imali puno prilika da komuniciraju sa ljudima iz Švajcarske, bilo tokom poslovnih putovanja u Švajcarsku, bilo pružajući dobrodošlicu našim klijentima i kolegama iz Švajcarske u Srbiji i u drugim zemljama u kojima delujemo. Tokom tih kontakata osećali smo duboko poštovanje prema švajcarskim vrednostima, koje se takođe trudimo da primenimo u svakodnevnom radu. Moram da kažem i to da priroda našeg posla zahteva upravo preciznost, pouzdanost, visok kvalitet i tačnost, što su sve švajcarske vrednosti, dakle one su za nas potpuno prirodne. 

eKapija: Kakvi su vam planovi za naredni period?

Vuk: Naši planovi se u suštini svode na to da nastavimo da rastemo i da našim klijentima pružimo još bolju uslugu. Takođe bismo želeli da se mnogo mladih i obrazovanih ljudi pridruži našoj kancelariji i doprinese njenom uspehu, a da im kancelarija zauzvrat pruži šanse za profesionalni razvoj.

Milan: Na talasu tehnoloških promena, oblast prava intelektualne svojine se ubrzano menja i u značajnom delu se odmiče od tradicionalnih advokatskih kancelarija ka pružaocima usluga koji su u stanju da ponude brža i sa stanovišta cene povoljnija rešenja nosiocima prava intelektualne svojine. Mi smo već počeli da se prilagođavamo tim promenama i u predstojećem periodu naš najveći izazov će biti da idemo u korak sa ovim razvojem događaja. Siguran sam da ćemo u tome biti uspešni.

www.ekapija.com