Izmene Zakona o autorskim i srodnim pravima

Narodna skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima (Sl. glasnik RS br.66/2019).

Cilj izmena zakona jeste dodatno poboljšanje nacionalnog sistema zaštite autorskog i srodnih prava, te se shodno tome najznačajnije novine tiču unapređenja kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, produženja trajanja zaštite imovinskih prava interpretatora i proizvođača fonograma i jačanja mehanizama građansko-pravne zaštite.

Izmene zakona predstavljaju, istovremeno, nastavak sveukupnog usklađivanja domaćih propisa u sferi intelektualne svojine sa EU zakonodavstvom.

U pogledu građansko-pravne zaštite autorskog i srodnih prava, nova pravila nude okvir koji će obezbediti efikasniju borbu protiv različitih vrsta povreda i, naravno, efikasniju obeštećenje lica kojima je naneta povreda njihovih prava.

U tom smislu, proširen je krug lica koja mogu podneti tužbu, pa sada, pored autora, nosioca prava, sticaoca isključive licence, itd., tužbu mogu podneti i organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Dalje, tužba se može podneti ne samo onda kada je povreda već učinjena, već i kada postoji ozbiljna pretnja da će pravo (autorsko ili srodno) biti povređeno.

Zakon uvodi mogućnost podnošenja tužbe protiv posrednika, odnosno lica čije su usluge korišćene prilikom povrede autorskog i srodnih prava, koja je, nesporno, neophodno rešenje u eri digitalizacije i interneta.

Source: www.tsg.rs