Dualno obrazovanje – izazovi i mogucnosti

Konferencija
„Dualno obrazovanje – izazovi i mogućnosti tokom i nakon COVID-19“

U četvrtak 29. oktobra 2020. godine organizovana je onlajn konferencija „Dualno obrazovanje – izazovi i mogućnosti tokom i nakon COVID-19“

Onlajn konferencija „Dualno obrazovanje – izazovi i mogućnosti tokom i nakon COVID-19“ organizovana je u okviru projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju „Podrška u razvoju i uspostavljanju Nacionalnog modela dualnog obrazovanja“ u saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Švajcarko-srpske trgovinske komore.

Događaj su otvorili profesorka dr Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra za dualno obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zamenik direktora kancelarije za saradnju, Ambasade Švajcarske Derek Džordž i predsednik Švajcarsko-srpske trgovinske komore Majo Mićović.

Gospodin Derek Džordž je istakao da je razvoj veština jedna od važnih oblasti Švajcarske strategije međunarodne podrške. On je naveo da je švajcarsko iskustvo u oblasti dualnog obrazovanja veliko, da dualno obrazovanje čini značajan faktor razvoja švajcarske ekonomije, istovremeno doprinoseći dobrobiti učenika i društva u celini. U skladu sa svojom ekspertizom Švajcarska je rado prihvatila da pruži ekspertsku podršku Srbiji u uvođenju dualnog obrazovanja. Gospodin Džordž je istakao da je napredak Srbije u dualnom obrazovanju impresivan i da je Srbija jedna od zemalja primera dobre prakse kako se na strateški način uvodi dualno obrazovanje.

Pomoćnica ministra za dualno obrazovanje Gabrijela Grujić je predstavila rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tokom pandemije COVID-19 u oblasti dualnog obrazovanja. Ona je navela da je Komisija za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja odmah po proglašenju vanrednog stanja formirala Krizni štab za dualno obrazovanja koji je ozbiljno pristupio izradi plana snimanja časova za učenje kroz rad i izradi jedinstvene metodologije za snimanje materijala koji su emitovani na nacionalnoj platformi RTS Planeta. Tokom vanrednog stanja snimljeno je 270 lekcija koje su postavljene na portal RTS Planeta. Video materijali su snimani u školama i partnerskim kompanijama.
Od početka školske godine imenovan je tim koji koordinira celokupan proces snimanja materijala za dualne obrazovne profile i osigurava kvalitet snimljenih materijala. U ovom trenutku 25 škola je uključeno u snimanje nastave za dualne obrazovne profile sa svojim partnerskim kompanijama. Za svaki predmet se prati plan i program nastave i učenja prilikom snimanja materijala.

Nakon izlaganja pomoćnice ministra emitovan je video materijal u kome su učenici koji pohađaju dualne obrazovne profile govorili o svojim iskustvima u onlajn nastavi i koliko su zadovoljni njom. Učenici su istakli da im je veoma značajno to što mogu više puta da pogledaju isti materijal i da više puta urade iste zadatke. Značajno im je i to što imaju priliku da vide kako izgleda celokupan proces rada u kompaniji, što mogu da naprave povezanost između teorijske nastave i prakse i na realnim primerima uvide kako izgleda ceo proces rada u kompaniji što ih priprema za kasniji odlazak u nju i buduće zapošljavanje.

Dr Ursula Renold, profesorka Švajcarskog Federalnog instituta za tehnologiju u Cirihu je govorila o uticaju COVID-19 na dualno obrazovanje u Švajcarskoj. Na početku je pohvalila napore Srbije u razvoju dualnog obrazovanja i napore u borbi sa COVID-19.
Ona je navela da je u aprilu u Švajcarskoj započet projekat Apprenticeship Pulse – uticaj COVID-19 na stručno obrazovanje u okviru koga se na mesečnom nivou procenjuje stanje. Glavna istraživačka pitanja su u kojoj meri su različite privredne grane i kantoni u Švajcarskoj bili pogođeni pandemijom COVID-19? U kojoj meri je pandemija COVID-19 uticala na mlade koji su na praksi? I koju vrstu inovacija koriste kompanije kako bi osigurale najbolju moguću praksu za učenike na početku, tokom i na kraju njihove prakse? Gospođa Renold je naglasila da su sektori turizam i ugostiteljstvo pretrpeli najveće gubitke i da je jedan broj kompanija u ova dva sektora odustao od primanja učenika na praksu.

Nakon dva izlaganja i videa usledila je diskusija na kojoj su učestvovali predstavnici kompanija.

Gospodin Majo Mićović, predsednik Švajcarsko-srpske trgovinske komore je govorio o akcijama koje sprovodi Švajcarsko-srpska trgovinska komora u cilju podrške dualnom obrazovanju. Pomenuo je konferencije i događaje koje je ova komora organizovala u cilju informisanja predstavnika kompanija i drugih relevantnih aktera o postignutim rezultatima, planovima za budućnost u oblasti dualnog obrazovanja. Ovi događaji su okupljali predstavnike ministarstava, privredne komore, kompanije, eksperte u oblasti stručnog obrazovanja, bilateralne komore. On je istakao da je digitalizacija veoma bitna u procesima rada i da je primećeno da su područja rada koja su u većoj meri digitalizovana lakše prevazišla izazove sa kojima su se suočili tokom pandemije COVID-19. Istakao je da mladi koji završavaju dualno obrazovanje tokom procesa učenja kroz rad razvijaju i meke veštine, odnosno da su samostalnost, inventivnost, načini komunikacije veoma značajni za mlade koji izlaze na tržište rada.

Gospođa Jovana Uzelac, direktorka ljudskih resursa za jugoistočni region kompanije Nestle je navela da je kompanija Nestle od početka bila zainteresovana za uključivanje u dualno obrazovanje i obuku učenika koji bi posle bili zaposleni. Ona je naglasila da je Nestle i u drugim zemljama uključen u dualno obrazovanje i navela primer Bugarske kao zemlje u regionu u kojoj kompanija Nestle već četiri godine učestvuje u dualnom obrazovanju. Gospođa Uzelac je navela da oni kao kompanija podržavaju i nastavak obrazovanja učenika nakon srednje škole. Pomenula je i to da kompanija Nestle od 2013. godine ima globalnu strategiju zapošljavanja mladih i da u skladu sa njom Nestle planira u narednom periodu povećanje broja mladih u svojoj kompaniji.

Gospodin Edin Dacić, predsednik Skupštine kompanije „Standard Furniture Serbia“ je govorio o tome da je za njegovu kompaniju jako bitno dualno obrazovanje jer na tržištu rada u Srbiji nedostaje kvalifikovanih kadrova u određenim područjima rada (obrada i prerada drveta). On je istakao da u narednom periodu treba još više raditi na usklađivanju potreba tržišta rada i stručnog obrazovanja.

Tokom trajanja konferencije prisutni su imali priliku da u posebnom odeljku postave pitanja govornicima, na koja su zatim i dobili odgovore.

Događaju je prisustvovalo preko 100 učesnika, predstavnika institucija, međunarodnih razvojnih partnera, eksperata za stručno obrazovanje, bilateralnih privrednih komora, škola, kompanija, učenika.

 

Emisija Pravac 29.10.2020. – Edin Dacić, Dr Renold, Dr.Grujić