GENERALNA SKUPŠTINA 2021

Dana 24. februara 2021. godine sa početkom u 11:00 časova održana online je Skupština članova Švajcarsko – Srpske Trgovinske Komore.

Tom prilikom izabrani su sledeći članovi Upravnog odbora:

G. Majo Mićović, Generalni direktor, Sky Express
Gđa. Ana Govedarica, generalni direktor, Roche Srbija
Gđa. Jovana Uzelac, HR director, Nestle Adriatic

Članovima su predstavljana dostignuća u 2020. godini, bilateralni odnosi, plan aktivnosti za 2021. godinu i finansijski rezultati udruženja, koje je skupština takođe jednoglasno usvojila.