Generalna skupština ŠSTK, 26. februar 2016.

Izbor novih članova Upravnog Odbora!

Ovim putem vas obaveštavamo o skorašnjim promenama u Upravnom odboru ŠSTK-a i želeli bismo da poželimo zvaničnu dobrodošlicu novim članovima Upravnog odbora: g-dinu Rolf-Jirgen Zajerle-u, generalnom direktoru kompanije „Star Import d.o.o.“, i g-dinu Edinu Dačiću, predsedniku Skupštine firme „Standard Furniture Serbia“.

Dva nova člana su izabrana na Generalnoj Skupštini ŠSTK-a, koja je održana u petak, 26. februara 2016. godine, u hotelu „Holiday Inn Express City-Belgrade“.

Tokom Generalne Skupštine, članovi ŠSTK-a su takođe odobrili „Predlog o izmenama i dopunama Statuta“. Date izmene i dopune su izvršene radi obezbeđenja finansijske discipline i uspostavljanja mehanizama za efikasan rad Skupštine i Upravnog Odbora.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim članovima ŠSTK-a na prisustvovanju Generalnoj Skupštini, kao i na njihovom aktivnom doprinosu održavanju ovog događaja.