Generalna Skupstina

Generalna Skupština ŠSTK-a je održana 21.02.2019. godine u prostorijama Roche Srbija.

Tokom Skupštine su održani izbori za dva člana Upravnog Odbora i izabrani su: g-din Edin Dacić, predsednik Skupštine firme Standard Furniture doo, i g-din Miloš Jovanović, CEO kompanije Omnia Systems. Takođe. g-đa Ana Grujović je izabrana za ovlašćenog predstavnika ŠSTK-a.

G-din Mićović, ŠSTK Predsednik, je ovom prilikom ukazao na postojeći potencijal za dalji razvoj ekonomskih odnosa između Švajcarske i Srbije. Nakon prezentacije aktivnosti održanih u 2018. godini, g-đa Mikhailova, ŠSTK Blagajnik, je predstavila finansijske izveštaje za 2018. godinu, kao i planirani budžet za 2019. godinu, koji su odobreni i usvojeni.

Posle prezentacija je održan koktel poslovnog umrežavanja.