HR CONNECT MEETING

ŠSTK članovi su bili pozvani na HR seminar „SSCC HR CONNECT MEETING“ koji je organizovan u saradnji sa Mokrogorskom Školom Menadžmenta MŠM. Seminar je održan u sredu, 06. juna 2018. godine u kampusu MŠM-a u Beogradu.

Tom prilikom, MŠM je organizovao predavanja o četiri različite teme koje su bile namenjene senior HR predstavnicima ŠSTK firmi – članici. Seminar je takođe bio i prilika za poslovno umrežavanje.