Online prezentacija RARIS-a: „Investicione lokacije i projekti u Istočnoj Srbiji“