Radni doručak na temu poreza i poreskih pitanja

ŠSTK članovi su bili pozvani na radni doručak u organizaciji firme Confida Consulting d.o.o. koji je održan 19. oktobra 2017. godine. Sledeće teme su bile predstavljene:

  • Prihodi nerezidenata po osnovu autorskih naknada i naknada od usluga
  • Management fee – poreski tretman
  • Paušalno oporezivanje preduzetnika
  • Angažovanje nerezidentnih fizičkih lica.017