SAVET EVROPSKIH POSLOVNIH UDRUŽENJA I PRIVREDNIH KOMORA

U Beogradu je osnovan Savet evropskih poslovnih udruženja i privrednih komora u Srbiji, koje će zastupati interese kompanija sa evropskim kapitalom u našoj zemlji i zajednički pokretati buduće aktivnosti.

Evropska poslovna udruženja i bilateralne komore koje zastupaju interese kompanija sa evropskim kapitalom u Srbiji osnovale su Savet evropskih poslovnih udruženja i komora u Srbiji (CEBAC).

Memorandum o osnivanju potpisan je 14.05.2024, a novoosnovano telo će u svom budućem radu definisati zajedničke interese i biti platforma za sve buduće inicijative i aktivnosti, navodi se u saopštenju uz napomenu da je potpisivanju prisustvovao evropski komesar za proširenje, Oliver Varhelji.

Glavni cilj CEBAC-a jeste dalji razvoj i unapređenje pravnog, institucionalnog i konkurentnog poslovnog okvira za uspešno poslovanje svih kompanija koje deluju u Srbiji, kako onih sa međunarodnim, tako i sa lokalnim kapitalom.

Pored toga, Savet će nastojati da dodatno poboljša trgovinske odnose između zemalja sa evropskog kontinenta i Srbije.