Seminar o aktivnim merama za zapošljvanje

Seminar na temu programa aktivnih mera za zapošljavanje za poslodavce je održan 02. aprila 2019. godine. Prezentaciju su održali predstavnici Nacionalne Službe za Zapošljavanje Republike Srbije:

  • Biljana Jelenković Paspalj, Načelnik Odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,
  • Biljana Žižić, Načelnik Odeljenja za programe zapošljavanja i preduzetništvo,
  • Ilija Knežević, Načelnik Odeljenja za obrazovanje i obuku