SEMINAR O PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE

Seminar „Zaštita prava intelektualne svojine u Srbiji“, koji je organizovao ŠSTK član MSA IP – Milojević, Sekulić i saradnici, je održan u sredu, 28. novembra 2018. godine u prostorijama MSA IP.

Prezentaciju i panel diskusiju su vodili advokati zaposleni u ovoj advokatskoj kancelariji. Seminaru je prisustvovalo približno 40 učesnika.