Seminar sa Upravom Carina RS

Četiri poslovna udruženja jačaju dijalog sa Upravom Carina Republike Srbije

U četvrtak, 14. marta 2024. godine održan je seminar u saradnji sa Upravom carina RS, a na temu zakonskih izmena i dopuna, digitalizacije i e-carine, novina u tranzitnom postupku, kao i polaganja obezbeđenja u carinskom postupku.

Ovaj značajan događaj, organizovan kao deo inicijative dijaloga privrede i državnih institucija, okupio je približno 50 predstavnika kompanija-članica poslovnih udruženja koja su organizovale seminar – Švajcarsko-srpska trgovinska komora, Belgijsko-srpska poslovna asocijacija, Helensko privredno udruženje Srbije i Hrvatski poslovni klub.

Slobodan Tomić, koordinator zajedničkih poslova u Sektoru za carinske postupke UC RS, predstavio je, između ostalog, i Novu Aplikativnu Platformu (NAP) i benefite koje ona donosi, uključujući bržu proceduru deklarisanja robe, smanjivanje troškova, svođenje na minimum potrebu za direktnim kontaktom između carinskih službenika i uvoznika/izvoznika i njihovih zastupnika, i brojne druge. Pomenuo je da u Srbiji trenutno posluje 55 OPS (ovlašćenih privrednih subjekata) kompanija i da su početkom 2023. godine predstavljeni novi benefiti za ove subjekte: manje fizičkih i dokumentarnih kontrola, smanjenje iznosa zajedničkog obezbeđenja, korišćenje posebne, brže trake za OPS na graničnim prelazima, i druge. G-din Tomić je ukazao da ovi noviteti značajno doprinose približavanju EU standardima u pogledu carinskih procedura.

Novine u tranzitnom postupku, kao što su, između ostalih, i izmene strukture elektronske tranzitne deklaracije, unapred podneta deklaracija i deklaracija sa manjim brojem podataka, predstavio je Slobodan Ilić, rukovodilac Grupe za tranzitni postupak u Sektoru za carinske postupke, dok je Ivanka Jovetić, koordinator zajedničkih poslova u Sektoru za finansijske, investicione i pravne poslove, predstavila deo koji se odnosi na polaganje obezbeđenja u carinskom postupku: vrste obezbeđenja, tipovi garancija, referentni iznos garancija, itd.

Osim informativnog karaktera, seminar je bio interaktivan, omogućavajući učesnicima da postavljaju pitanja, razmene iskustva i aktivno učestvuju u dijalogu sa stručnjacima iz Uprave carina RS. Nakon radnog dela seminara, organizovan je koktel kao prilika za poslovno umrežavanje i dalji dijalog.