ŠSTK Konferencija o inovacijama održana 15. novembra 2017.godine

Inovacije od ključnog značaja za švajcarsko-srpsku poslovnu saradnju

Švajcarsko-srpska trgovinska komora će nastaviti sa podrškom razvoju inovacionih ekosistema, sa ciljem privlačenja većeg broja investitora i doprinosa stvaranju proizvoda i usluga sa dodatom vrednošću u Srbiji

Beograd, 15. novembar 2017 – U skladu sa svojom misijom da doprinese daljem razvoju švajcarsko-srpskih ekonomskih odnosa, Švajcarsko-srpska trgovinska komora (ŠSTK) organizovala je konferenciju „Inovacije: pokretačka snaga švajcarsko-srpskih ekonomskih odnosa“ u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu. Kao najistaknutiji govornici, na ovom skupu učešće su uzeli ambasador Švajcarske u Srbiji i u Crnoj Gori Njegova ekselencija g. Filip Ge (Philippe Guex), ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnologije u Vladi Srbije Nenad Popović, kao i dr. Olivije Kutel (Olivier Küttel), rukovodilac za evropske javne odnose Federalne Politehničke škole iz Lozane.

U uvodnom obraćanju, predsednica Upravnog odbora ŠSTK g-đa Jana Mihajlova (Yana Mikhailova) istakla je značaj inovacija za dalje jačanje ekonomskih odnosa Švajcarske i Srbije. „Švajcarska preduzeća, a naročito ona iz IT sektora, pokazuju sve veće interesovanje za srpsko tržište, koje postaje atraktivna destinacija za ulaganje u uslužne centre. Mnoge švajcarske firme su prepoznale taj potencijal kroz razvoj inovativnih proizvoda i usluga na srpskom tržištu. Ovaj trend potvrđuje značaj koji inovacije imaju u razvijanju poslovnih odnosa ovih dveju zemalja“, rekla je Mihajlova.

Švajcarski ambasador u Srbiji, Nj.E. Filip Ge, naglasio je da su inovacije ključne za razvoj švajcarsko-srpskih odnosa, navodeći Naučno-tehnološki park (NTP) kao primer: „To je prva institucija ove vrste u Srbiji, koja je postala ključni akter u inovacionom ekosistemu – u okviru nje nastaju visoko tehnološki proizvodi koji su konkurentni na inostranim tržištima. Švajcarski sekretarijat za ekonomiju finansira rad NTP-a i veliko mi je zadovoljstvo što je pre nekoliko dana ta podrška produžena. Na taj način želimo da ubrzamo rast izvoza, suštinski važnog za razvoj srpske ekonomije“.

Ministar zadužen za inovacije i tehnologije Nenad Popović je rekao da je za Vladu razvoj inovacija i informacionih tehnologija jedan od strateških prioriteta, naglasivši veliki značaj podrške Švajcarske, kao svetskog lidera u inovacijama: „Na taj način želimo da pokrenemo digitalnu transformaciju društva, a za to nam je potrebna ekonomija zasnovana na inovaciji, digitalizaciji i znanju naših inženjera. Mladi inženjeri i IT stručnjaci upravo čine bazu i resurs digitalne transformacije, a Vlada usmerava napore ka potpunoj digitalizaciji i unapređenju zakonskog okvira koji reguliše razvoj nacionalnog inovacionog ekosistema, kako bi modernizovala industriju i učinila je konkurentnom regionalno i globalno“.

Kad je reč o švajcarsko-srpskoj saradnji u oblasti istraživanja i razvoja, Ge je pomenuo da su do sada srpski i švajcarski istraživački timovi sarađivali u okviru 22 projekta vredna više od 250 miliona evra, a u okviru aktuelnog EU programa „Horizont 2020“, naročito u oblastima infrastrukture istraživanja i informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Nakon obraćanja ključnih govornika, Dr. Viktor Nedović, Pomoćnik Ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, je predstavio “Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – „Istraživanje za inovacije“. Tokom prezentacije, Dr. Nedović je predstavio naučno-istraživački sistem Republike Srbije, istraživačke programe/projekte, Fond za inovacionu delatnost, kao i prvi Naučno-Tehnološki park u Srbiji. Prema rečima dr. Nedovića, vizija Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – „Istraživanje za inovacije“, koja je usvojena 03. marta 2016. gpdine (“Službeni Glasnik RS, broj 25/16), je sledeća: “U roku od pet godina, nauka u Srbiji biće zasnovana na kompetitivnom sistemu koji podržava izvrsnost u nauci i relevantnost za ekonomski razvoj, konkurentnost privrede u Srbji, kao i razvoj društva u celini“.

Takođe, Dr. Nedović je predstavio šest specifičnih ciljeva koji su definisani Strategijom, a to su:

 • podsticati izvrsnost i relevantnost naučnih istraživanja u Srbiji,
 • unaprediti saradnju između nauke, poslovnog sektora i društva u cilju podržavanja inovacija,
 • uspostaviti efikasan sistem upravljanja naukom i inovacijama u Srbiji,
 • osigurati izvrsnost i dostupnost ljudskih resursa za nauku i privredu,
 • povećati ulaganja u istraživanje i razvoj kroz javno finansiranje i podsticanjem ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj.
Na kraju prezentacije, Dr. Nedović je naglasio da “mere i aktivnosti, sa rokovima, zadacima i organima,  i organizacijama nadležnim za sprovođenje ove Strategije treba da budu precizirani u Akcionom planu i podzakonskim aktima. Akcioni plan za sprovođenje ove Strategije treba da usvoji Vlada pre kraja 2017. godine“.

Svetski poznati inovacioni hab-ovi su svi smešteni u blizini izuzetnih akademskih institucija. Ulaganje u mlade talentovane ljude, pružanje sredstava, kao i slobode da budu izuzetni je verovatno najodrživiji način da ojačamo inovacije. To sa uspehom radimo u Federalnoj Politehničkoj školi Lozane“, naglasio je dr. Olivije Kutel, rukovodilac za evropske javne odnose Federalne Politehničke škole Lozane, koji je učestvovao u diskusiji javnog i privatnog sektora održanoj u okviru konferencije, o prilikama i izazovima za stvaranje i razvoj inovativnih kompanija u Srbiji. Učesnici tog panela pričali su o značaju saradnje istraživačkih institucija i privatnih kompanija, kao i o potrebi da se razviju pažljivo odabrane praktične akcije koje će podržati na inovacijama zasnovan razvoj sektora u Srbiji koji najviše obećavaju, kao što su poljoprivredno-prerađivačka industrija i IKT.

Članice Srpsko-švajcarske trgovinske komore u načelu očekuju od Vlade Srbije da nastavi da stvara okvirne uslove koji će podržati razvoj nacionalnog inovacionog ekosistema. To ne samo što bi privuklo više stranih investitora, uključući švajcarske, već bi takođe doprinelo proizvodnji većeg broja proizvoda i usluga sa dodatom vrednošću u Srbiji i tranziciji ka privredi zasnovanoj na znanju”, zaključila je Mihajlova.

O Švajcarsko-srpskoj trgovinskoj komori

Osnovana u martu 2014. godine, Švajcarsko-srpska trgovinska komora (ŠSTK) je kreirana kao rezultat rastućeg interesa švajcarske poslovne zajednice u Srbiji za jačanjem ekonomskih odnosa između Srbije i Švajcarske, i to u vidu stvaranja organizacije koja bi radila na unapređenju dijaloga dvaju zemalja, promovisanju švajcarskih vrednosti u Srbiji i pružanju mogućnosti poslovnog umrežavanja.

Kao neprofitno, privatno udruženje, ŠSTK ima ulogu predstavnika švajcarsko-srpske poslovne zajednice i posvećena je praćenju ključnih političkih i ekonomskih događaja koji utiču na poslovanje firmi-članica. Kako bi olakšala poslovanje kompanija, ŠSTK promoviše i ohrabruje uspostavljanje i razvoj dijaloga između svojih članova, zvaničnih predstavnika Švajcarske i Srbije, kao i šireg poslovnog sveta. Trenutno je približno 70 kompanija članica ŠSTK.

Učesnici panela:

 • dr. Olivije Kutel (Olivier Küttel), rukovodilac za evropske javne odnose Federalne Politehničke škole Lozane (École polytechnique fédérale de Lausanne)
 • prof. dr. Viktor Nedović, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije,
 • dr. Ana Govedarica, generalna direktorka Roche d.o.o. Serbia
 • Gordana Danilović Grković, direktorka Naučno-tehnološkog parka Beograd
 • Mirko Đurić, direktor InterVenture Sourcing AG
 • Igor Bogićević, član Izvršnog odbora, Initiative Digital Serbia