DOGAĐAJ ZA POSLOVNO UMREŽAVANJE ODRŽAN 10.12.2015.

Švajcarsko-Srpska trgovinska komora i Ambasada Švajcarske u Beogradu su zajedno organizovale „Događaj za švajcarsko poslovno umrežavanje“ u cilju jačanja veza između članova švajcarske poslovne zajednice u Srbiji. Događaj je održan u četvrtak, 10. decembra 2015. godine u Rezidenciji Ambasadora Švajcarske u Beogradu i okupio je preko 90 gostiju.

U svom uvodnom obraćanju, NJ.E. Ambasador Ruh je poželeo dobrodošlicu gostima i naglasio da je švajcarska poslovna zajednica u Srbiji značajno ojačala u toku poslednjih godina. Takođe, velika, kao i mala i srednja preduzeća, zaista pokazuju sve veće interesovanje za srpsko tržište. Ambasador Ruh je naglasio da su švajcarske firme koje posluju u Srbiji značajno doprinele jačanju konkurentne privrede u Srbiji, i to kroz promovisanje ključnih švajcarskih vrednosti, kao što su kvalitet, stručnost i poslovna etika.

Zatim je Ambasador Ruh predstavio „Fond za kulturu“, koji je nedavno oformljen od strane Švajcarske Ambasade u Beogradu u duhu javno-privatnog partnerstva. Smatrajući da kulturni događaji imaju značajan uticaj na razvoj društva, on je naglasio da kulturni događaji u Srbiji mogu doprineti kako povećanju vizibiliteta sponzora, tako i daljem razvoju kreativnosti.

Nakon uvodnog obraćanja, gosti su imali priliku da saznaju više o radu Švajcarsko-Srpske trgovinske komore. G-đa Ana Govedarica, član Upravnog Odbora ŠSTK-a i generalni direktor kompanije „Roche Srbija“, je predstavilla tekuće i buduće aktivnosti udruženja koje su usmerene na dalji razvoj poslovnih odnosa između Švajcarske i Srbije. G-đa Govedarica je naglasila da se vizija ŠSTK-a ogleda u pružanju podrške održivom razvoju srpskog društva, i da je osnovna uloga komore da funkcioniše kao „prvo kontakt mesto“ za predstavnike privatnih preduzeća iz Švajcarske i Srbije.

U toku kratkog perioda od godinu i po dana, ŠSTK je okupila 54 člana, uključujući kompanije iz farmaceutske, poljoprivredno-prehrambene i građevinske industrije, kao i iz sektora usluga, i drugih sektora. G-đa Govedarica je naglasila da su svi članovi ŠSTK-a bili korisnici brojnih usluga, kao što su unapređenje znanja, poslovno umrežavanje i povećani vizibilitet kompanija putem zvaničnog website-a komore. Kada je reč o aktivnostima komore, g-đa Govedarica je pomenula seminar o zaštiti uzbunjivača, koji je održan u novembru 2015. godine, kao i dva događaja u Švajcarskoj, i to u Cirihu i Ženevi.

Konačno, g-đa Govedarica je zaključila da ŠSTK stalno teži da promoviše koncept „Swissness-a“ i da komora odgovara na potrebe svojih članova putem razvijanja visokokvalitetnih usluga, a sve u cilju pružanja doprinosa daljem jačanju švajcarsko-srpskih ekonomskih odnosa.

Nakon govora je usledio koktel, tokom koga su gosti imali mogućnost da se upoznaju sa novim potencijalnim poslovnim partnerima i da dobiju više informacija o radu ŠSTK-a.