Najnoviji podaci o švajcarsko-srpskim investicionim i trgovinskim odnosima

U 2013. godini robna razmena sa Švajcarskom je iznosila 231,1 mil. evra što je povećanje od svega 0,1% u odnosu na 2012. godinu. Izvoz je iznosio 77,8 mil. evra što je povećanje od 8,8% dok uvoz beleži pad od 3,8% i iznosi 153,3 mil. evra. Pokrivenost uvoza izvozom u istom periodu je porasla na 50,75%.

U periodu januar – novembar 2014. godine ukupna robna razmena sa Švajcarskom je iznosila 225.2 mil. evra što je za 8,2% više u odnosu na isti period prošle godine. Izvoz je zabeležio pad od 1.8% i iznosi 69.2 mil. evra dok je uvoz porastao za 13.4% i iznosi 156 mil. evra. Pokrivenost uvoza izvozom u istom periodu je 44,4%.

Visina ukupnih neto ulaganja u novcu prema podacima NBS u periodu od 2002. zaključno sa aprilom 2014. godine iznosi 523,3 mil. evra. U periodu od januara 2005. do decembra 2013.godine po visini ukupnih neto ulaganja u iznosu od 483.1 mil. evra Švajcarska se nalazi na 10. mestu najvećih stranih investitora.

U 2013. godini sa uloženih 49 mil. evra je na 3. mestu (podaci NBS). U prvoj polovini 2014. godine Švajcarska je uložila 68.2 mil. evra (ovogodišnji podaci usaglašeni su sa MMF Priručnikom za platni bilans i međunarodnu investicionu poziciju, šesto izdanje).