Susret ŠSTK sa predsednikom Privredne komore Srbije, gospodinom Markom Čadežom

Niz poslovnih događaja, susreta i prezentacija koje u narednom periodu organizuju Srpsko – švajcarska privredna komora i Privredna komora Srbije, doprineće intenziviranju poslovnih relacija, istaknuto na sastanku predsednika dve asocijacije privrednika.

Ansgar Borneman, predsednik Srpsko – švajcarske privredne komore i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, najavili su prilikom današnjeg susreta u PKS niz konkretnih aktivnosti, među kojima su i prezentacija investicionog potencijala Srbije u Ženevi 2. aprila, Poslovni forum švajcarskih i srpskih privrednika u okviru zasedanja Mešovitog komiteta za privrednu saradnju sa Švajcarskom polovinom juna u Švajcarskoj, kao i poseta delegacije menadžera švajcarskih kompanija Srbiji.

Za 18. mart planiran je seminar „Carinski postupci i sporazumi“, namenjen švajcarskim firmama koje posluju u Srbiji. Seminar organizuju PKS i Srpsko – švajcarska PK, u saradnji sa Upravom carina.

Predsednik PKS Marko Čadež upoznao je predstavnike švajcarske komore sa reformom komorskog sistema u Srbiji i pozvao ih da podrže projekat uvođenja dualnog sistema obrazovanja.

Podrška Srpsko – švajcarske privredne komore uvođenju dualnog sistema u Srbiji ogledaće se u motivisanju predstavništava švajcarskih kompanija, među kojima su Nestle, Roš, Holcim, SGS, koje posluju na tržištu Srbije da ponude pozicije u svojim firmama za neki određeni period, rekao je Borneman.

Uvereni smo da će švajcarske kompanije prepoznati dugoročan interes u partnerstvu na projektima dualnog obrazovanja, rekao je Borneman.

U saradnji i uz koordinaciju HR sektora kompanija i centara za edukaciju privrednih komora, firme bi mogle da ponude studije slučaja i promovišu primere dobre prakse.

Aleksandra Stanarević, direktorka Sektora za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Srbije najavila je za 27. mart prezentaciju Ino pula (Ino Pool), koji okuplja sve bilateralne komore osnovane u Srbiji i u čijem radu će učestvovati i Švajcarsko – srpka privredna komora.

Sastanku je prisustvovao i Marinko Ukropina, potpredsednik Srpsko švajcarske PK i Ana Grujović, izvršni direktor, kao i Darko Mamula, savetnik u Centru za ekonomske odnose sa inostranstvom PKS.

ŠSTK na sastanku sa Predsednikom Privredne komore Srbije

Izvor: www.pks.rs