ŠSTK priča o uspehu: Yana Mikhailova, regionalni direktor Nestle Adriatic – Jasna vizija i dodatne zajedničke vrednosti koje traju već 150 godina

Da bi se pozitivan trend rasta konkurentnosti nastavio i da bi se poslovna klima dodatno poboljšala, potrebno je da Srbija nastavi sa reformama i da ih ubrza, počev od strukturnih, kao što su privatizacija i korporatizacija državnih preduzeća, preko smanjenja birokratije, sve do poboljšanja poreskog sistema.

Ovako Jana Mihajlova , regionalna direktorka kompanije Nestle Adriatic i predsednica Švajcarsko-srpske trgovinske komore (ŠSTK), opisuje poslovnu klimu Srbije i njen dalji razvoj.

Ona dodaje da bi kompanije trebalo da se prilagode promenama i izazovima na tržištu, i to ne samo kroz neprekidne inovacije koje će ih održati relevantnim u novom tržišnom kontekstu, već i kroz porast efikasnosti poslovanja.

Intervju sa Janom Mihajlovom je drugi u nizu razgovora sa firmama-članicama Švajcarsko-srpske trgovinske komore, kojima ŠSTK i naš portal nameravaju da promovišu rad švajcarskih firmi u Srbiji i istaknu vrednosti i dobre poslovne prakse ove zemlje i ovih kompanija.

eKapija: Nestle ove godine slavi veliki jubilej – 150 godina poslovanja. Kako vidite razvoj kompanije kroz sve ove godine? Koji su najvažniji rezultati postignuti do sada?

– Odlučnost, predanost i istraživački duh obeležja su kompanije od njenih početaka. Smisao Anrija Nestlea (Henri Nestle) za inovacije, u kombinaciji sa instinktom za marketing i globalnom ambicijom, i danas su obeležja koja oblikuju i pokreću poslovanje ove kompanije. Kompanija Nestle je najveći svetski proizvođač prehrambenih proizvoda i pića. Dnevno prodamo više od milijardu proizvoda u svakom kutku planete, a ipak predstavljamo samo 1,7% svetskog tržišta.

Nestle opstaje u ovom poslu zahvaljujući onome što jeste. Trudimo se da naša vizija uvek bude jasna, a naše vrednosti relevantne. Naša vizija je da unapređujemo živote ljudi ishranom zasnovanom na nauci i zdravim rešenjima za sva životna doba, pomažući potrošačima da brinu za sebe i svoje najbliže.

Nestle ovu viziju ostvaruje kroz svoje poslovanje sa hranom i pićima i kroz druge poduhvate, kao što su Nestle Health Science i Nestle Skin Health. Danas imamo najveću istraživačku mrežu za hranu i ishranu na svetu, sa tri glavna istraživačka centra u okviru kompanije i 31 proizvodno-tehnološkim centrom i više od 5.000 ljudi koji rade na istraživanju i razvoju. Ulaganja u istraživanje i razvoj su ogromna. Tokom 2015. godine uloženo je 1,67 milijardi švajcarskih franaka na globalnom nivou.

eKapija: Vaša kompanija je veoma posvećena ishrani, zdravlju i zdravom životu – slogan kompanije Nestle je „Dobra hrana, dobar život“ („Good Food, Good Life“). Koje su to osnovne vrednosti koje na taj način promovišete?

– Ove godine odajemo počast čoveku koji nam je dao ime, Anriju Nestleu, koji nas je motivisao da za svaki problem nađemo rešenje. Na primer, da se pobrinemo za dete koje nema niko da doji i da, na širem planu, pomognemo da se smanji stopa smrtnosti novorođenčadi. On je stvorio farine lactee – prvu formulu hrane za novorođenčad napravljenu od mleka i žitarica. Svrha naše kompanije se do danas nije promenila. Već decenijama se brinemo o hranljivosti, zdravlju i dobrobiti ljudi. Vrednosti poput dugoročnog planiranja, raznolikosti i poštovanja prema zaposlenima, potrošačima i društvu uopšte ostaju nepromenjene. Kada se pogleda unazad, jasno se vide začeci našeg uverenja da je za jednu kompaniju najvažnije da bude korisna društvu da bi bila uspešna na duži rok i da bi stvorila vrednost za akcionare. Danas to zovemo Stvaranje zajedničke vrednosti (Creating Shared Value – CSV), ali to je naša praksa još od 1866. godine kada se kompanija Nestle svesno fokusirala na one oblasti u kojima se interesi kompanije i zajednice poklapaju i gde se stvara dodatna vrednost na obostranu korist. Ishrana, ruralni razvoj, ekološka održivost i ljudi jesu teme koje su važne za društvo uopšte i oblasti u kojima možemo najviše da pružimo. Nestle je u okviru ovih oblasti odredio 39 ključnih ciljeva koje planira da ostvari do 2020. godine.

eKapija: Kakva je pozicija kompanije Nestle na srpskom tržištu? Koji brendovi su najprisutniji i najpopularniji na ovom području?

– Nestle ima više od 2.000 brendova i 10.000 različitih proizvoda širom sveta, dok je u regionu prisutan sa više od 50 brendova i 800 proizvoda. Nudimo proizvode za svaki deo dana, od jutra do večeri, kao i za svako životno doba, od rođenja do starosti, a svi su usklađeni sa lokalnim ukusima i preferencijama. Potrošači u regionu dobro su upoznati sa našim globalnim brendovima – Nescafe, Thomy, Maggi, Nesquik, Kit Kat, Lion, Smarties, After Eight, Purina, Nestle žitaricama i hranom za bebe, kao i sa lokalnim brendovima poput – C supe, Začin C i Cipiripi. Za potrošače Nestle je ime koje opisuje kvalitet i dobar ukus.

eKapija: Kako ocenjujete ukupne finansijske rezultate u Srbiji?

– Poslovanje se razvija u skladu sa očekivanjima: u prvoj polovini tekuće godine na rast su najviše uticali prodajni volumeni i proizvodna ponuda, što je dovelo do daljeg povećanja tržišnog udela. Očekujemo da će se rast dodatno ubrzati tokom špica sezone, koji očekujemo krajem godine.

eKapija: Da li ste zadovoljni rezultatima fabrike sladoleda u Staroj Pazovi?

– Nakon uspešno završenog procesa pribavljanja neophodnih dozvola, Nestle i R&R su nedavno realizovale transakciju sa ciljem formiranja kompanije Froneri, novo zajedničko ulaganje u okviru poslovnih kategorija sladoleda, smrznute hrane i hladnih mlečnih proizvoda. S tim u vezi, aktivnosti kompanije Nestle vezane za poslovnu kategoriju sladoleda postale su deo novoosnovane kompanije. Froneri će iskoristiti međusobno dopunjujuće snage i ekspertize u inovacijama obe kompanije, obuhvatajući snažne i uspešne Nestle robne marke i iskustvo u distribuciji sa konkurentnim proizvodnim modelom i značajnim prisustvom u maloprodaji kompanije R&R. Sigurna sam da će ovaj novi zajednički poduhvat dodatno ojačati i razviti ovu poslovnu kategoriju u regionu.

eKapija: Predsednica ste Saveta stranih investitora (Foreign Investors Council – FIC). Kako vidite poslovnu klimu u Srbiji? Možete li da je uporedite sa drugim zemljama regiona?

– Srbija je izabrala put tržišne ekonomije i evropskih integracija. FIC joj pruža pomoć na tom putu i doprinosi poboljšanju poslovne klime u zemlji.

Poslovna klima se razvija na osnovama ekonomske stabilnosti i konsolidacije, rasta BDP-a, povećanja direktnih stranih investicija i izvoza, fiskalne konsolidacije i određenog napretka u skorašnjim naporima vlade da se suprotstavi nelegalnoj trgovini.

Fiskalni i makrofinansijski rezultati koje je Vlada postigla pozitivno su ocenjeni od strane relevantnih međunarodnih institucija – Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Svetske banke, Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) i Evropske unije – a poslednji izveštaji o Srbiji ukazuju na ekonomski razvoj i rast stope zaposlenosti.

Da bi se pozitivan trend rasta konkurentnosti nastavio i da bi se poslovna klima dodatno poboljšala, potrebno je da Srbija nastavi sa reformama i da ih ubrza, počev od strukturnih reformi (privatizacija i korporatizacija državnih preduzeća), preko smanjenja birokratije (posebno u radu inspekcija), sve do poboljšanja poreskog sistema.

eKapija: Koji su najveći poslovni izazovi na ovom tržištu?

– Istaći ću nekoliko njih – slab rast potrošnje, nedosledna primena propisa, koja otežava poslovanje i stvara neusklađeno poslovno okruženje, kao i nepredvidive izmene zakona.

Kompanijama treba vremena da se prilagode zakonskim promenama. Svaka nagla promena koja se izvrši bez javne rasprave ne pruža dovoljno vremena da se prilagode poslovni procesi i stvara nepotreban pritisak na učesnike na tržištu. Srbija polako izlazi iz recesije, ali je rast potrošnje i dalje slab u većini tržišnih segmenata.

Kompanije moraju da se prilagode promenama i izazovima na tržištu, i to ne samo kroz neprekidne inovacije koje će ih održati relevantnim u novom tržišnom kontekstu, već i kroz porast efikasnosti poslovanja.

eKapija: Nestle je takođe veoma posvećen društvenoj odgovornosti. Pokrenuli ste mnogo raznovrsnih projekata u ovoj oblasti. Kakvi su njihovi efekti i kako ocenjujete saradnju sa lokalnim zajednicama u primeni ovih programa.

– Današnje društvo suočava se sa mnogim izazovima, poput gojaznosti i nezaposlenosti mladih. Nestle teži ka tome da bude deo rešenja tako što će podržati društveni razvoj i naći načine da se uključi u aktivnosti koje tiču zajednice.

Imajući ovo u vidu, kompanija Nestle se obavezala na edukaciju potrošača u oblasti pravilne ishrane i na podršku roditeljima u podizanju zdravijih generacija. Naš projekat ZdravoRastimo, čiji je cilj edukacija dece u osnovnim školama o značaju pravilne ishrane, fizičkih aktivnosti i stvaranja zdravih navika, je dobar primer kako zajedničko delovanje javnog i privatnog sektora stvara dugoročnu vrednost za društvo. U Srbiji je do sada, u okviru šest sezona projekta, 19.200 đaka sedmog razreda unapredilo znanje o ovim temama.

Takođe, kompaniju Nestle prati duga tradicija regrutovanja mladih ljudi direktno iz škola ili sa fakulteta. Kako je 2013. godine stopa nezaposlenosti u Evropi bila na kritičnom nivou, prepoznali smo potrebu da pružimo svoj doprinos kada je u pitanju povećanje zaposlenosti, odnosno unapređenje praktičnih veština i znanja mladih. Upravo, fokusirajući se na stvaranje prilika za prva radna iskustva i sticanje stručnih praksi, pokrenuli smo Nestle Inicijativu za zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina.

Putem ove Inicijative obavezali smo se da ćemo otvoriti 10.000 radnih mesta i omogućiti 10.000 stručnih obuka u Evropi. U okviru Inicijative za zapošljavanje mladih, na lokalnom nivou kompanija Nestle je u okviru Adriatik regiona do sada zaposlila 112 osoba mlađih od 30 godina i omogućila sticanje praktičnog iskustva za njih 139. Pored toga, i naši partneri u regionu učestvuju u ovom projektu kroz program „Savez za mlade“.

Nestle se drži dugoročne perspektive kada je u pitanju poslovni razvoj. Mi pozdravljamo dijalog sa spoljnim činiocima koji su posvećeni principijelnim aktivnostima i konstruktivnim rešenjima. To uključuje vlade i regulatorna tela, međuvladine organizacije, nevladine organizacije, akademske i profesionalne institucije, kao i lokalne zajednice. Verujemo da su dalji zajednički poduhvati javnog i privatnog sektora neophodni kako bismo svi zajedno doprineli zajednici u kojoj poslujemo.

eKapija: Koji su glavni planovi i ciljevi kompanije Nestle za naredni period? Da li su u planu neke nove investicije?

– Kompanija Nestle je poznata po tome što osluškuje potrebe svojih potrošača, a naš cilj je da izađemo u susret njihovim očekivanjima i da im pružimo vrhunski kvalitet.

U skladu sa najvišim standardima poslovanja, u okviru naše fabrike prehrambenih i konditorskih proizvoda u Surčinu uveli smo napredni princip upravljanja Total Performance Management (TPM), koji podiže bezbednost na radnom mestu, nivo kvaliteta i bezbednosti proizvoda, efikasnost proizvodnje, kao i nivo ekspertize naših zaposlenih.

https://www.ekapija.com/people/view?id=1603224&slug=sstk-prica-o-uspehu-yana-mikhailova-regionalni-direktor-nestle-adriatic-jasna-vizija