Kada treba reciklirati transformator i zašto je to važno?

Koliki je vek trajanja jednog transformatora? Koji delovi mogu da se recikliraju? Kako teče proces reciklaže transformatora? I, koji je značaj svega ovoga? Ovo su samo neka od pitanja na koja su stručnjaci iz oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine pokušali da daju odgovore na Tehničkoj konferenciji „Starost transformatora – trenutak za reciklažu“ kako bi se dodatno istakao značaj reciklaže transformatora u cilju povećanja efikasnosti energetskog sistema.

Visokorazvijene zemlje, poput Japana i Nemačke, zamenom svojih transformatora ostvarili su značajne finansijske uštede kroz energertsku efikasnost, a poseban doprinost je postignut i sa aspekta zdravlja ljudi, jer je smanjen stepen buke, saopštila je kompanija Miteco.

Predstavnici Agencije za životnu sredinu, Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla“, eksperti iz inostranstva i Reciklažnog centra Kneževac, govorili su o tome na koji način se može prepoznati kada je pravo vreme za zamenu transformatora.

– Tehnologija izrade transformatora je takva da obezbeđuje dug radni vek, što je negde između 30 do 40 godina. Ali, vremenom se celulozna izolacija, kao komponenta koja je potrošna i nije reciklabilna, u transformatoru degradira – rekao je dr. Marco Käser, predstavnik švajcarske kompanije Weidmann i zaključio: – Životni vek transformatora može se proceniti prema stanju celuloze. Nakon određene starosti, transformator treba prepustiti postupcima reciklaže.

– Preradom reciklabilnih komponenti transformatora, sekundarna sirovina se vraća u proizvodni proces u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Mineralno ulje bez sadržaja PCB-a usmerava se na dalje energetsko iskorišćenje, dok se dekontaminacija uređaja, koji su kontaminirani PCB-em, vrši prema pravilniku o postupanju sa uređajima koji sadrže PCB. Na taj način svaka komponenta postaje neka vrsta resursa – izjavila je Nevena Čolić Mohora, direktor Reciklažnog centra Kneževac.

Tehničku konferenciju „Starost transformatora – trenutak za reciklažu“ organizovao je MITECO, uz podršku Švajcarsko-srpske trgovinske komore.