ŠSTK priča o uspehu: Dušan Krompić, Zuhlke Engineering – „Partnerski ekosistem“ i bliska saradnja kompanija za poslovanje budućnosti

Kompanija Zuhlke je osnovana u Cirihu pre više od pola veka. Na samom početku, fokus kompanije je bio na pružanju usluga u polju inovacije hardverskih rešenja, da bi početkom 70-ih, kompanija počela i sa razvojem softvera. Zuhlke sada, pored Ciriha i Berna u Švajcarskoj, posluje na nekoliko lokacija u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Austriji, Singapuru i Hongkongu, a od posebnog značaja su im razvojni centri koje imaju u Bugarskoj i Srbiji, kaže za eKapiju Dušan Krompić, menadžer u kompaniji Zuhlke Engineering. Dodaje i da je u planu dalje širenje kompanije i otvaranje novih lokacija u Evropi i Aziji u narednom periodu.

Intervju sa Dušanom Krompićem je sedamnaesti u nizu razgovora sa firmama-članicama Švajcarsko-srpske trgovinske komore, kojima ŠSTK promoviše rad švajcarskih firmi u Srbiji i ističe vrednosti i dobre poslovne prakse ove zemlje i ovih kompanija.

eKapija: Od 2013. godine prisutni ste i na tržištu Srbije. Koliko zaposlenih broji tim u Srbiji?

– Zuhlke Srbija je 2013. godine otvoren kao prvi isključivo razvojni centar kompanije, sa ciljem da sa inženjerskim kapacitetima i znanjima pomogne ostalim lokacijama u isporuci projekata i doprinese daljem rastu grupe. Prvih pet godina, fokus našeg tima bio je na softverskom inženjerstvu, a od 2018. i na projektima koji zahtevaju ekspertizu i znanja u mašinstvu i elektronici.

Pored Zuhlke Srbija danas imamo razvojni centar i u Bugarskoj, a u toku je otvaranje centra u Portugalu, tako da je Zuhlke Srbija sada deo globalnog razvojnog centra Zuhlke grupe. Tim u Srbiji trenutno broji 113 ljudi, a u narednom periodu nastavićemo da ga širimo.

eKapija: Ko su vaši klijenti? Iz kojih oblasti?

– Tradicionalno najveći broj klijenata imamo u Švajcarskoj i Nemačkoj, ali je evidentan trend rasta broja projekata koje radimo sa klijentima iz Velike Britanije, Singapura i Hongkonga, tako da mi u Srbiji imamo priliku da radimo na projektima svih lokacija na kojima je Zuhlke prisutan.

S obzirom na to da smo servisna kompanija, radimo na različitim tipovima projekata sa klijentima iz raznih industrija, od startup kompanija do klijenata iz potrošačke industrije i industrijsko-mašinskog sektora, kao i velikih poslovnih sistema iz oblasti medicine, telekomunikacija, osiguranja i finansija.

eKapija: Koje sve usluge nudite klijentima? Koje usluge su najtraženije?

– Klijentima nudimo implementaciju kompletnih rešenja, od savetovanja vezano za poslovne potrebe, kroz implementaciju inovativnih softverskih i hardverskih rešenja, do puštanja u rad krajnjim korisnicima.

Projekte isporučujemo primenom modela „distribuiranog razvoja“. Ovaj model podrazumeva da na proizvodu radi jedan ili više timova, pri čemu se članovi tima nalaze na više različitih Zuhlke lokacija, što podrazumeva komunikaciju sa kolegama i klijentima na dnevnom nivou. Ovakav pristup nam omogućava fleksibilnost i kvalitet isporuke, odnosno omogućava nam da za projekat pronađemo odgovarajuću ekspertizu i nivo iskustva, uz konkurentnu cenu, lokalnu prisutnost na lokaciji gde je klijent, a u isto vreme kvalitet kao da je tim na jednoj lokaciji.

Mi smo, u osnovi, inženjerska kompanija i strastveni smo po pitanju tehnologija i inovacija. Verujemo da su one ključ, ne samo poslovnog uspeha naših klijenata i nas, nego i neizostavan faktor koji doprinosi pozitivnim promenama u društvu.

U poslednje vreme primećujemo trend povećanja zahteva za digitalizacijom postojećih rešenja i novim rešenjima koja omogućavaju beskontaktne usluge, što je, svakako, delom posledica i situacije u kojoj se nalazimo ove godine. Najčešće se radi o mobilnim i Web aplikacijama koje se oslanjaju na Cloud infrastrukturu i koje, kroz Mikroservisne i Kontejnerske arhitekture, mogu da se skaliraju na veliki broj krajnjih korisnika.

eKapija: Da li je pandemija koronavirusa donela nešto novo u poslovanju?

– Svakako, pandemija je iz korena izmenila ne samo način poslovanja, nego i života. S obzirom na to da smo mi kompanija koja se u potpunosti zasniva na ljudima, bilo je neophodno da se adaptiramo na situaciju u što kraćem roku, kako bismo zaposlenima omogućili radno okruženje u kom će se osećati sigurno.

Gledajući s pozitivne strane, nakon pola godine rada izvan kancelarije, pokazali smo da je moguće istovremeno imati uspešne projekte i omogućiti ljudima veću fleksibilnost privatnog i poslovnog života.

U ovoj situaciji naš distribuirani model razvoja je pokazao punu snagu i sve više klijenata prihvata takav model saradnje, uključujući i klijente sa izrazito tradicionalnom kompanijskom kulturom, što će nam omogućiti i lakše zapošljavanje kolega koje ne žive u Beogradu, kao i da sarađujemo sa kompanijama ne samo iz Srbije nego i iz regiona.

eKapija: Kako se borite sa izazovima u poslovanju?

– Izazov sa kojim se konstantno susrećemo je da projekti i rešenja na kojima radimo postaju sve kompleksnija, zahtevaju interdisciplinarne timove i ekspertizu iz nekoliko velikih oblasti istovremeno. Klijenti očekuju sve kraći period isporuke rešenja uz zadržavanje kvaliteta isporuke, a imamo i hroničan nedostatak inženjera na tržištu, pre svega inženjera sa iskustvom.

Jedan od načina na koji mi to rešavamo, pored kontinualne edukacije i zapošljavanja novih kolega, jeste – „partnerski ekosistem“.

eKapija: Šta podrazumevate pod „partnerskim ekosistemom“?

– „Partnerski ekosistem“ je mreža domaćih i stranih kompanija i pojedinaca sa kojima razvijamo partnerski odnos zasnovan na dugoročnoj saradnji u različitim oblastima.

Jedan od primera takve saradnje je uključivanje inženjera iz partnerskih kompanija u isporuku projekata za naše klijente, čime obezbeđujemo ne samo potreban kapacitet za nove projekte, nego i ekspertizu u oblastima koje ne spadaju u našu osnovnu delatnost.

Ovakav način saradnje nam omogućava optimalnu primenu dostupnih kapaciteta i znanja, efikasniju isporuku projekata, kao i mogućnost da dobijemo i isporučimo projekte koje inače ne bismo mogli bez partnera. Kao rezultat ovakvog pristupa imamo bolje poslovne rezultate i dobru osnovu za dalji rast, kako nas tako i naših partnera.

Pored saradnje na našim projektima, svakako smo otvoreni i za angažovanje na projektima naših partnera, kao i za druge vidove saradnje koji nisu isključivo vezani za projekte. Važan aspekt ovakve saradnje nam je i razmena znanja i iskustava, lični i profesionalni razvoj ljudi.

Dodatno, vidimo mogućnosti i priliku da kroz saradnju sa partnerima proširimo oblast poslovanja, otvorimo nova tržišta i nađemo klijente u industrijama u kojima do sada nismo bili prisutni.

I na kraju, verujem da će bliska saradnja kompanija biti sve češći način poslovanja i da će nove generacije inženjera biti više zainteresovane za saradnju kroz svoje startup kompanije nego kroz stalno zaposlenje kao tradicionalni oblik saradnje.

eKapija: Koji su planovi kompanije za naredni period?

– Zuhlke, pre svega, čine ljudi koji rade u Zuhlke, tako da će i u narednom periodu fokus biti na ljudima, kroz program podrške koji smo pokrenuli i kroz prilagođavanje radnog okruženja potrebama ljudi. Naravno, ne odustajući od intenzivnog rada na ostvarivanju kompanijskih strateških ciljeva, nastavićemo da se prilagođavamo i na pravi način odgovaramo izazovima aktuelne situacije, pre svega vodeći računa o dobrobiti zaposlenih. Otvorili smo potpuno nov radni prostor i omogućili rad iz kancelarije svima koji to žele, iako će rad od kuće će za sada ostati kao podrazumevani način rada.

Nastavićemo sa primenom „fleksibilnog modela zapošljavanja“, koji menja pristup u standardnom zapošljavanju, tako što zaposlenima dajemo mogućnost, da u zavisnosti od trenutnih ličnih potreba i životnih okolnosti, sami biraju model po kojem će raditi. U praksi to znači da svako može da odabere kraće ili duže radno vreme, i naravno, kompenzaciju i benefite, usklađene sa odabranim modelom.

Strateški cilj je i rast kompanije, kako kroz usavršavanje znanja u tehničkim i ne-tehničkim oblastima, tako i kroz zapošljavanje novih kolega i širenje partnerske mreže.

Ono što nam je od posebnog značaja kad je u pitanju rast kompanije je otvaranje novih lokacija u Evropi i u Aziji.

Source: www.ekapija.com