ŠSTK Generalna Skupština 2022

Dana 24. februara 2022. godine sa početkom u 12:00 časova održana online je Skupština članova Švajcarsko – Srpske Trgovinske Komore. Tom prilikom izabrani su sledeći članovi Upravnog odbora:

– Mrs. Jelena Drakulić Petrović, CEO, Ringier Axel Springer d.o.o.

– Mr. Ivan Kovačević, CEO, Codetribe and

– Mr. Edin Dacić, President of the Assembly, Standard Furniture Serbia

– Mr. Simo Vuleta, Managing Director, PRODYNA DOO

Članovima su predstavljana dostignuća u 2021. godini, bilateralni odnosi, plan aktivnosti za 2022. godinu i finansijski rezultati udruženja, koje je skupština takođe jednoglasno usvojila.