ŠSTK OKUPLJANJE ČLANOVA

ŠSTK Okupljanje članova je održano u sredu, 05. juna 2019. godine u prostorijama firme-članice „SR Technics“. G-đa Jana Mihailova, član Upravnog Odbora ŠSTK-a, je predstavila rezultate ŠSTK ankete o lokalnoj poslovnoj klimi. Nakon toga, dve firme-članice su predstavile svoje poslovne aktivnosti: „Smart Point“ i „Inspiring Culture Association“.

Koktel poslovnog umrežavanja, koji je potom bio održan, je omogućio firmama-članicama da razmene iskustva u poslovanju.