ŠSTK seminar „Carinski poslovi i procedure“

U partnerstvu sa Upravom carina Republike Srbije, 18. marta 2015. godine Švajcarsko-srpska trgovinska komora održala je seminar na temu „Carinske procedure i postupci“ u  Privrednoj komori Srbije. Na seminaru se okupilo više od 50 učesnika, a ovaj događaj organizovan je sa ciljem da se poveća obim trgovinske razmene između Švajcarske i Srbije i da se kroz predstavljanje i objašnjenja carinskih procedura i postupaka poveća konkurentnost malih i srednjih preduzeća.

Učesnike seminara prvo je pozdravila g-đa Aleksandra Stanarević, direktorka Sektora za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Srbije, koja je naglasila da je seminar odlična prilika za razmenu informacija od praktičnog značaja između predstavnika privatnog sektora i Uprave carina Republike Srbije, sa ciljem da se pruži podrška kompanijama čije je poslovanje orijentisano na trgovinu.

Potom je gospodin Duško Marinković, zamenik direktora Uprave carina Republike Srbije, naglasio značaj uvođenja novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema koji se primenjuje od 23. septembra 2014. godine. Ovom novinom omogućava se podnošenje elektronskih carinskih deklaracija za tranzit robe i kompletno elektronsko upravljanje carinskim procedurama za tranzit robe u drumskom saobraćaju. Prema rečima gospodina Marinkovića, najvažnija uloga Uprave carina Republike Srbije je da obezbedi stabilan priliv javnih prihoda, efikasnu međunarodnu trgovinsku razmenu, kao i da pruži podršku u vidu obezbeđivanja sigurnosti, bezbednosti i sveobuhvatne zaštite.

Gospodin Marinko Ukropina, potpredsednik Švajcarsko-srpske trgovinske komore, naglasio je da Švajcarsko-srpska trgovisnka komora nastoji da pruži efikasnu pomoć u oblasti trgovinske razmene svim svojim članovima kroz organizaciju radionica i predavanja u saradnji sa institucionalnim partnerima, sa ciljem da se proširi obim trgovinske razmene između Švajcarske i Srbije. 

Na seminaru su obrađene sledeće teme vezane za carinske procedure:

  • Uvozno-izvozna dokumentacija potrebna za carinjenje,koju je predstavila gđa. Jasminka Gajić, načelnica Odeljenja za TARIS Uprave carina Republike Srbije,
  • Carinske procedure,koju je predstavio g. Veselin Milošević, pomoćnik direktora Sektora za informacione tehnologije Uprave carina Republike Srbije,
  • Novi kompjuterizovani tranzitni sistem,koju je predstavio g. Veselin Milošević, pomoćnik direktora Sektora za informacione tehnologije Uprave carina Republike Srbije,
  • TRANZITNET u Srbiji: Mr. Vlada Antonijević, koordinator usluga za javni sektor u kompaniji SGS Beograd,
  • Poreklo robe,koju je predstavio g. Vladimir Filipović, načelnik Odeljenja za poreklo robe Uprave carina Republike Srbije,
  • Carinska tarifa, koju je predstavila gđa. Dušanka Puškar, načelnica Odeljenja za carinsku tarifu Uprave carina Republike Srbije.

Švajcarsko-srpska trgovinska komora koristi ovu priliku da se još jednom zahvali Upravi carina Republike Srbije na efikasnoj podršci, kao i na odličnim predavačima koji su odabrani za ovaj seminar. Unapred se radujemo daljem razvoju saradnje sa Upravom carina Republike Srbije.

Link: www.pks.rs