ŠSTK U POSETI ČLANICI ABB SRBIJA

ŠSTK članovi su imali priliku da posete firmu-članicu ABB Srbija. G-din Aleksandar Ćosić, direktor ABB Srbija, je u pozdravnom govoru naveo da je ABB multinacionalna kompanija koja je lider u tehnološkom razvoju i jedna od vodećih kompanija u digitalizaciji industrije. Firma je podeljena u 4 poslovna sektora Elektrifikacija, Elektromotorni pogoni, Robotika i Industrijska automatizacija koja su povezana digitalnom platformom koja se naziva ABB AbilityTM. Prisutni su u svetu preko 130 godina i lider su u inovacijama, a u Srbiji su prisutni 29 godina.

Milan Jevremović, direktor sektora Elektromotorni pogoni, održao je prezentaciju na temu ABB rešenja za bolju produktivnost u industriji i predstavio rešenja i reference vezane za rešenja i tehnologije za različite industrije u kojima smo prisutni poput automobilske, prehrambene, farmaceutske, kao i u oblasti rudarstva i energetike.

Dejan Dešić, rugovodilac segmenta Infrastruktura i transport, održao je prezentaciju na temu “ABB rešenja u građevinarstvu” i predstavio inovativna rešenja za industrijske i komercijalne objekte, ABB Free@home pametni sistem za upravljanje stambenim objektima, kao i rešenja za punjenje električnih automobila.

Nakon toga su članovi imali priliku za diskusiju i dalje razgovore tokom koktela poslovnog umrežavanja.