Webinar “Novi Carinski zakon“

Dijalog privrede i države: Održan webinar “Novi Carinski zakon” u saradnji sa Upravom Carine Republike Srbije

Webinar na temu novog carinskog zakona održan je u utorak, 29. Septembra 2020. godine, u okviru zajedničke inicijative Belgijsko-srpske poslovne asocijacije, Švajcarsko-srpske trgovinske komore, i Helenskog privrednog udruženja Srbije.

Učesnike webinara, među kojima je bilo približno 50 predstavnika kompanija, je pozdravila gospođa Nataša Mirković, p.o. v.d. Direktora- Koordinator zajedničkih poslova Uprave Carine, koja je ukazala na značaj novina koje je novi carinski zakon doneo, a u cilju omogućavanja efikasnijeg carinskog poslovanja u skladu sa savremenim potrebama.

G-din Slobodan Tomić, koordinator za sprovođenje carinskih procedura u Odeljenju za carinske procedure u Sektoru za carinske postupke Uprave Carine, je zatim predstavio najvažnije razlike u odnosu na Carinski Zakon iz 2010. godine, kao i način na koji je omogućen prelazak na bezpapirno, modernizovano poslovanje. Nakon toga, g-đa Jovana Veljović, Samostalni carinski savetnik u Odeljenju za OPS i pojednostavljene carinske procedure u Sektoru za carinske postupke UC, je prezentovala status Ovlašćenog Privrednog Subjekta (OPS), povlastice koje ovaj status donosi firmama, kao i proceduru za njegovo sticanje.

Učesnici su više o najvažnijim novinama u novom Carinskom zakonu imali prilike da čuju i od G-dna Nebojše Jovanovića, rukovodioca u sektoru za poreski konsalting u kompaniji Deloitte Serbia, dok je u ime kompanije Nelt govorio Ivan Milićević, Menadžer razvoja novih poslova u logistici, koji je sa učesnicima podelio iskustva kompanije u paktičnoj primeni zakona.

Veliki broj učenika koji je pratio ovaj događaj je imao priliku da u direktnom, konstruktivnom dijalogu sa predstavnicama Uprave Carine dobije konkretne odgovore na pitanja, i na taj način unaprede svoje međunarodno poslovanje.

Linkovi: 

https://cordmagazine.com/news/dialogue-between-state-and-business-the-new-customs-law-webinar-held/

https://www.diplomacyandcommerce.rs/successful-webinar-the-new-customs-law/