SSCC signed MoU with the Faculty of Economics, University of Belgrade

U petak, 29.09.2023., svečano potpisan Memorandum o saradnji između
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Švajcarsko-srpske trgovinske komore (ŠSTK).

Sporazum su potpisali Majo Mićović, predsednik Švajcarsko-srpske trgovinske komore i generalni direktor firme ”Sky Express”,
i dekanica Ekonomskog fakulteta, prof. dr Žaklina Stojanović.

Osnovni cilj pokretanja ove saradnje je implementacija zajedničkih aktivnosti u oblasti razvoja studenata i poslovnih aktivnosti firmi-članica Švajcarsko-srpske trgovinske komore, i to u vidu organizovanja stručnih predavanja, poseta kompanijama, realizacije zajedničkih radionica i projekata studije slučaja, kao i drugih oblika saradnje.

Vest o ovom događaju možete pročitati u sledećim medijima: BlicCordEuractiv.