Philippe Guex, ambasador Švajcarske u Srbiji – Srpski proizvodi imaju šansu na švajcarskom tržištu

Sve više švajcarskih kompanija koje su aktivne na polju izvozno orijentisanih IT servisa bira Srbiju kao novu lokaciju za autsorsing i širenje poslovanja, kaže u razgovoru za portal eKapija ambasador Švajcarske u Srbiji Philippe Guex (Filip Ge).

On dodaje da privlačnost Srbije kao destinacije za poslovanje proističe iz „njenog geografskog položaja, dostupnosti stručne radne snage i podsticaja za investitore“. 

Ambasador Guex za portal eKapija govori i o tome koliko je nastavak reformi važan za dalje privlačenje investitora, kao i koliko na tom putu Srbija može računati na pomoć Švajcarske i kompanija iz te zemlje.

eKapija: Švajcarska je jedan od važnih trgovinskih partnera Srbije. Kako vi vidite trenutno stanje ekonomskih i političkih odnosa naše dve zemlje?

– Švajcarska i Srbija imaju dugogodišnje diplomatske i ekonomske odnose koji su tradicionalno dobri i koji se stalno poboljšavaju. 

Osim jakih političkih veza na najvišim nivoima, bilateralne veze takođe se zasnivaju i na velikoj srpskoj dijaspori, ekonomskim odnosima, koji su i dalje skromni, ali imaju mnogo potencijala, i konačno, ali ne i najmanje važno, na snažnom razvoju i ekonomskoj saradnji, budući da je Švajcarska jedan od četiri najveća bilateralna donatora u Srbiji. 

Švajcarska takođe snažno podržava trenutne reforme koje srpska vlada sprovodi u cilju razvoja sistema dualnog obrazovanja, koji će mladima omogućiti da uđu na tržište rada i istovremeno proizvesti dovoljno stručnih radnika i menadžera za razvijenija tržišta u budućnosti.

eKapija: Koje su to najveće prednosti Srbije kada je privlačenje investicija u pitanju? Takođe, šta je to što naša zemlja može da unapredi na ovom planu?

– Privlačnost Srbije kao destinacije za poslovanje proističe iz njenog geografskog položaja. Dostupnost stručne radne snage i podsticaja za investitore jesu glavni razlozi za švajcarske kompanije da pokažu zainteresovanost za ovo tržište. 

Međutim, kao što svi znamo, nesigurnost i nepredvidljivost poslovnog okruženja pogubne su za investicije, bilo domaće ili strane. 

Vlada bi trebalo da sprovede reforme u cilju uspostavljanja predvidljivog i pouzdanog regulatornog okvira time što će unaprediti vladavinu zakona, garantovati nezavisnost sudstva, i boriti se protiv korupcije i sive ekonomije, jer su to ključni preduslovi za privlačenje većeg broja investitora i zaštitu njihovih interesa. 

Uprkos primetnom napretku, izazovi još postoje. Na primer, tu su birokratska opterećenja i kašnjenja, poreski sistem, korupcija, neefikasno pravosuđe i nedostatak pravne sigurnosti. Nerešen problem državnih preduzeća koja posluju sa gubitkom predstavlja još jedan značajan faktor rizika za investicije. 

Samo rešavanjem ovih problema i potpunim sprovođenjem obećanih reformi može da se dođe do značajnijeg rasta broja poslovnih prilika u narednim godinama. 

eKapija: U kojim granama privrede kompanije iz naše dve zemlje mogu da ostvare saradnju?

– Sve više švajcarskih kompanija koje su aktivne na polju izvozno orijentisanih IT servisa bira Srbiju kao novu lokaciju za autsorsing i širenje poslovanja. Njihovo poslovanje je dobar primer za to kako napori srpske vlade donose rezultate. 

Kada je reč o investicijama u Srbiji, zasad je fokus uglavnom na softverskom inženjeringu, informacionim tehnologijama i onlajn službama za korisnike. Prisustvo dobro obrazovanog kadra koji tečno govori engleski jeste velika prednost. 

Takođe, dobra saobraćajna povezanost, sa četiri dnevna leta između Ciriha i Beograda, a od skora i iz Niša, približava zemlju švajcarskim investitorima. 

eKapija: Koliko švajcarskih kompanija trenutno posluje u Srbiji, a koliko su srpske kompanije prisutne u Švajcarskoj?

– Pod pojmom „švajcarske kompanije“ podrazumevamo one kompanije koje su registrovane u Srbiji, sa privatnim ili korporativnim kapitalom iz Švajcarske, ali i multinacionalne kompanije sa finansijskim ili administrativnim sedištem u Švajcarskoj. 

Koristeći takvu definiciju, ima oko pet stotina kompanija različite veličine, strukture i delatnosti, koje zapošljavaju oko 11.000 radnika. Tu su, naravno, i prave švajcarske kompanije – ABB, Nestle, Ringier, Roche, Novartis, Pharma Swiss… 

Međutim, najveći deo švajcarskih kompanija u Srbiji jesu mala i srednja preduzeća iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i softverskog inženjeringa, kao i iz sektora visoke preciznosti. 

S druge strane, sve je više srpskih kompanija koje su zainteresovane za izvoz na švajcarsko tržište. Visokokvalitetni srpski proizvodi, kao i prehrambeni proizvodi, već su prisutni u lancima snabdevanja velikih maloprodajnih sistema. 

eKapija: Prema podacima kojima raspolažete, koliko je iznosila robna razmena Srbije i Švajcarske prošle godine? Šta je Srbija najviše uvozila, a šta izvozila u Švajcarsku?

– Iako su naši međusobni trgovinski odnosi ispod realnih potencijala, te i dalje skromni, direktne švajcarske investicije iznose oko 900 mil EUR, što Švajcarsku čini devetim najvećim investitorom u Srbiji. Godine 2016, Švajcarska je bila drugi najveći investitor. 

Međusobna robna trgovina sa Srbijom iznosila je malo preko 300 mil švajcarskih franaka (CHF) u 2016. godini. 

Zanimljivo je da je srpski izvoz u Švajcarsku porastao za 30% u odnosu na 2015. i da se taj trend nastavio i u 2017. godini, u kojoj je rast iznosio 17%. Izvoz Švajcarske u Srbiju povećao se za 20%. 

Švajcarska je iz Srbije najviše uvozila metale, motorna vozila, poljoprivredne proizvode, proizvode od drveta i plastike, mašinske delove i pneumatske proizvode, dok je Srbija iz Švajcarske najviše uvozila farmaceutske i hemijske proizvode, mašine i mašinske delove, električne uređaje za domaćinstvo i, naravno, švajcarske satove.

eKapija: Švajcarske kompanije koje posluju u Srbiji dobro su poznate po efikasnosti, vrhunskim uslugama i preciznosti. Koliko su njihova iskustva i visoki poslovni standardi važni za dalji razvoj najbolje prakse u preduzećima u Srbiji?

– Švajcarska poslovna kultura jeste osnov za način na koji razmišljamo i radimo. Ona određuje kako sarađujemo jedni sa drugima i šta vrednujemo, kako pristupamo izazovima i kako se pripremamo za budućnost. Ona ima odlučujuću ulogu u pretvaranju jedne obične saradnje u timski rad, dužnosti u pouzdanost, poslodavca u nekoga ko vas motiviše i usluge u vrhunsku uslugu. 

Sve je više švajcarskih kompanija kojima upravljaju ljudi sa dvostrukim državljanstvom, a koji švajcarsku ekspertizu i know-how, kao i visoku radnu etiku, donose sa sobom u Srbiju. 

eKapija: Koliko je važno postojanje Švajcarsko-srpske trgovinske komore (ŠSTK) za jačanje poslovnih veza između ove dve zemlje i u kojoj meri je ambasada uključena u aktivnosti ove komore?

– Švajcarsko-srpska trgovinska komora je takođe jedna od ključnih platformi za deljenje i promociju švajcarskih vrednosti između srpskih i švajcarskih kompanija.

Odluka švajcarskih kompanija da uspostave Trgovinsku komoru jeste odraz njihove vere u budućnost Srbije i budućnost švajcarsko-srpskih ekonomskih odnosa. 

ŠSTK svake godine daje preporuke Vladi Srbije kako da unapredi regulatorni okvir i tako poručuje da će švajcarske kompanije nastaviti da podržavaju Srbiju na putu ka održivom razvoju trajnih i dugoročnih poslovnih odnosa između Švajcarske i Srbije i da omogućavaju lakši dijalog između naše dve zemlje.

eKapija: Iako nije članica EU, Švajcarska aktivno pomaže Srbiji na putu ka učlanjenju u Evropsku uniju. Kako ocenjujete dosadašnje rezultate Srbije na tom putu?

– Srbija je znatno napredovala po pitanju poslovne klime, ali još ima prostora za poboljšanje, tako što će se za investitore obezbediti predvidljivost u skladu sa evropskim standardima, a kroz unapređenje vladavine prava, garantovanje nezavisnosti sudstva, borbu protiv korupcije i transparentnu poresku upravu.

eKapija: Srbija i Švajcarska imaju snažne kulturno-istorijske veze. Kakva je saradnja naše dve zemlje u ostalim oblastima i na koji način ambasada promoviše Švajcarsku u Srbiji? 

– Veze između naše dve zemlje su snažne između ostalog i zahvaljujući velikoj srpskoj dijaspori u Švajcarskoj, koja broji skoro 200.000 ljudi. Tako velika dijaspora može predstavljati izvor novih investicija u Srbiji i to treba još više iskoristiti. 

Jedan od najvažnijih zadataka ambasade jeste da promoviše pozitivan imidž Švajcarske i da predvidi i stvori prilike za stvaranje partnerstava na korist obe zemlje. 

Švajcarska svake godina pruža podršku mnogobrojnim festivalima i kulturnim manifestacijama u Beogradu i Srbiji, što omogućava i švajcarskim umetnicima i grupama da ih ljudi vide i čuju. Isto važi za Švajcarsku, u kojoj srpska zajednica mnogo doprinosi raznovrsnosti kulturne razmene. 

S obzirom na veliki potencijal za dalji razvoj razmene švajcarskih i srpskih umetnika, Ambasada Švajcarske u Beogradu odlučila je 2015. da osnuje Fond za kulturu uz podršku sponzora iz privatnog sektora. 

eKapija: Švajcarska je takođe veoma aktivna u oblastima zaposlenja mladih, razvoja privatnog sektora, socijalne inkluzije, parlamentarne podrške ekologiji i drugim oblastima. Možemo li da najavimo neke nove aktivnosti ambasade u Srbiji?

– Švajcarska Strategija za saradnju sa Srbijom 2018-2021. jeste nastavak dugoročnih napora Švajcarske da podrži srpski plan reformi u oblastima upravljanja, održive energije i povećane podrške ekonomskom razvoju i zapošljavanju. 

Ova strategija će se fokusirati na poboljšanje okvirnih uslova u privatnom sektoru, na stimulativno poslovno okruženje i na politiku inkluzije u cilju prevazilaženja problema nejednakosti. 

Još više ćemo se fokusirati na pitanje lokalnog ekonomskog razvoja, posebno u smislu jačanja institucija i poboljšanja poslovnog okruženja. Povećaće se broj akcija vezanih za promociju trgovine, zaposlenja mladih, dualnog obrazovanja i razvoja privatnog sektora, u skladu sa potrebama i interesima srpske vlade. 

Fokus na energetski sektor proširiće se i na urbani razvoj, u cilju povećanja otpornosti gradova.

Izvor: www.ekapija.com