Ringier preuzima udele kompanije Axel Springer u Srbiji, Mađarskoj, Slovačkoj, Estoniji, Letoniji i Litvaniji

Axel Springer fokusira se na velika strateška tržišta / Zajednički poduhvat (Joint Venture) kompanija Ringier i Axel Springer nastaviće sa radom i rastom u Poljskoj

Ringier AG širi svoje aktivnosti u Istočnoj Evropi i obogaćuje svoj međunarodni portfolio digitalnih medija i marketplace-a: U tu svrhu Ringier preuzima udele kompanije Axel Springer u Srbiji, Mađarskoj, Slovačkoj i u baltičkim državama Estoniji, Letoniji i Litvaniji. U Slovačkoj će osnivač preduzeća imati i dalje manjinsko učešće. Ringier grupa će u ostalim državama ubuduće biti vlasnik 100 posto udela. U okviru strategije rasta, Axel Springer se na velikim strateškim tržištima fokusira na digitalno poslovanje. Fokus kompanijskih investicija u News Media segmentu biće u Nemačkoj, SAD i Poljskoj. Shodno tome će kompanije Ringier i Axel Springer u Poljskoj nepromenjeno nastaviti uspešni zajednički poduhvat.

Od osnivanja kompanije Ringier Axel Springer Media AG u julu 2010. godine, zajednički poduhvat kompanija Ringier AG i Axel Springer SE se razvio u jednu od najvećih i najmodernijih medijskih kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi sa oko 3.100 zaposlenih. Ekstenzivan portfolio obuhvata preko 200 digitalnih i štampanih proizvoda. Udeo digitalnih aktivnosti u prilagođenom EBITDA rezultatu u prvoj polovini 2021 godine iznosio je 85 posto.

Ringier ubrzava preobražaj u međunarodnu i diverzifikovanu medijsku kompaniju

Otkupom udela kompanije Axel Springer u zajedničkom poduhvatu u Mađarskoj, Srbiji, Slovačkoj, Estoniji, Letoniji i Litvaniji, Ringier ubrzava svoju doslednu strategiju rasta i investiranja u oblasti marketplace-a i medijskih brendova. Zahvaljujući ovoj značajnoj investiciji, Ringier jača svoje postojeće aktivnosti u Rumuniji i Bugarskoj.

Marc Walder, CEO Ringier AG:

Preuzimanje udela kompanije Axel Springer u Mađarskoj, Srbiji, Slovačkoj i baltičkim državama je važna prekretnica u razvoju naše kompanije. Ova transakcija je dokaz naše opredeljenosti za dugoročnim angažmanom kao medijski investitor u Istočnoj Evropi. Portfolio navedenih zemalja idealno odgovara našem profilu i dodatno će osnažiti ekosistem Ringiera. Pored toga, Srbija, Slovačka i Mađarska pružaju dobru osnovu za proširenje naše strategije digitalnih sportskih medija. Istovremeno se radujem tome što ćemo u Poljskoj zajedno sa kompanijom Axel Springer nastaviti da razvijamo naše medije i marketplace. Zajedno ćemo nastaviti dalje da investiramo u ovo veliko i uzbudljivo tržište.

Axel Springer određuje težišta u sklopu strategije rasta

Axel Springer se i dalje fokusira na svoju dugoročnu strategiju rasta. Kompanija je sebi postavila za cilj da širom sveta postane vodeća snaga u digitalnom novinarstvu i digitalnoj ponudi rubrika. Pored masivnih investicija u polja rasta to iziskuje i jasno fokusiranje na velika strateška tržišta koja su od ključnog značaja. U News Media segmentu, centralnu ulogu ima izrazito digitalizovani portfolio u Nemačkoj, SAD-u i Poljskoj.

Jan Bayer, član UO u sektoru News Media kompanije Axel Springer SE:

U poslednjih 11 godina smo zajedno sa kompanijom Ringier od zajedničkog poduhvata Ringier Axel Springer Media AG napravili jednu od najuspešnijih kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi sa snažnim novinarskim brendovima i uspešnim digitalnim malim oglasima. U okviru naše strategije rasta fokusiraćemo se na naše strateške ključne oblasti i velika tržišta. To uključuje Poljsku sa 40 miliona ljudi. Za njih ćemo našu novinarsku ponudu i male oglase zajedno sa kompanijom Ringier još više digitalizovati i proširiti. Koleginicama i kolegama iz Mađarske, Slovačke, Srbije, Estonije, Letonije i Litvanije i svima ostalima koji su povezani sa kompanijom Ringier srdačno zahvaljujem za odličnu saradnju proteklih godina.

Nastavak rada zajedničkog poduhvata u Poljskoj

U Istočnoj Evropi će isključiv fokus kompanija Axel Springer i Ringier kao partnera u zajedničkom poduhvatu biti na poljskom tržištu. U Poljskoj partneri već mnogo godina unazad vode medijske brendove sa velikim prometom i profitom pre oduzimanja kamata, poreza na dobit i amortizacije (EBITDA). Uz CEO-a Marka Dekana ovog zajedničkog poduhvata, obezbeđen je i kontinuitet u lidesrtvu.

Kad smo 2010. sa portfoliom koji je de fakto obuhvatao samo štampana izdanja (97 posto udela u prometu) pokrenuli zajednički poduhvat, imali smo viziju da u budućnost povedemo lokalne štampane brendove i od njih napravimo snažne digitalne igrače na njihovim medijskim tržištima. Svojim digitalnim ponudama danas ostvarujemo oko 70 posto prometa i 85 posto od rezultata. Ne samo da smo zajedno uspešno uveli postojeće medijske brendove u digitalno doba, već smo izgradili i nove vodeće digitalne medijske brendove i brendove malih oglasa koje se danas ubrajaju u najrelevantnije ponude na svojim tržištima. Želim da zahvalim svim koleginicama i kolegama u Slovačkoj, Mađarskoj, Srbiji i baltičkim državama za njihovo zalaganje, njihovu strast i spremnost da uvek pruže više. Istovremeno se radujem tome što ćemo naše aktivnosti na najvećem tržištu u regionu zajedno razvijati sa poljskim timom i partnerom zajedničkog poduhvata, kaže Mark Dekan, CEO kompanije Ringier Axel Springer Media AG i CEO zajedničkog poduhvata u Poljskoj.

Axel Springer je uneo u zajednički poduhvat Ringier Axel Springer Media AG, koji je osnovan 2010, svoje kćerke-kompanije u Poljskoj, Češkoj Republici i Mađarskoj. Ringier je priložio svoje poslovanje u Srbiji, Slovačkoj i Češkoj Republici

Finalizacija preuzimanja

Preuzimanje akcionarskih udela okončaće se u toku 2021. godine. Preduslov za izvršenje transakcije je odobrenje lokalnog organa za kontrolu monopola. Stranke su sporazumno dogovorile da će u tajnosti čuvati informacije o kupoprodajnoj ceni i vrednovanju preuzetih udela preduzeća.